Riksväg 104 Harlösa - Sjöbo

Sträckan Harlösa till Sjöbo, c:a 10 km.
Snäva svängar och MYCKET snäva svängar i relativt kuperat landskap med omväxlande skog (varning för VILDSVIN) och åker (varning för RÅDJUR)

Om man tycker om att framtvinga åksjuka hos sina medpassagerare är detta ett utmärkt vägavsnitt
Tipsat av Ulf -->