AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Byte av lyktspolpump

Svårighetsgrad: 2 (imho)
Tid: 30 minuter om det strulat lagom mycket
Verktyg: Stjärnskruvmejsel Spärrskaft 8 mm hylsa Lång förlängare ev Kort förlängare Avbitartång eller liknande Näbbtång eller liknande
Förklaring
Symptom:
Spolarvätskan rinner, eller snarare droppar, rakt igenom munstycket även när det är i sitt inre läge.

Material:
Ny spolpump.
Nytt spolmunstycke.
ev Ny plastgrej som sitter i karosserihålet där munstycket går in

Byte:

- Se bild 1. Ta loss blinkersinsatsen genom att trycka på "flärpen" så hullingarna släpper. Använd en lång skruvmejsel som du för in ovanifrån.

Ta bort den främre plastkåpan som sitter ovanför njurarna genom att lossa stjärnskruvarna den sitter fästad med.

- Se bild 2. Skruva loss strålkastarens fyra fästpunkter. 8 mm hylsa. Lång förlängare behövs för fästpunkten nere till höger.

- Se bild 3. Dra ut hela strålkastaren frammåt, i bilens färdriktning. Det kan vara lite klurigt, men inte alls omöjligt.

- Se bild 4. Klipp isär det gamla munstycket och den gamla pumpen med lämpligt verktyg, t.ex. en avbitartång.

Lossa den gamla pumpen. Den sitter med två bultar som har sina 8 mm skallar riktade neråt. Kort förlängare kan underlätta.

Lossa slangen på den gamla pumpen. Använd t.ex. näbbtång och skjuva slangklämme- låsets hullingar mot varandra så släpper låset.

Skruva dit den nya pumpen samt fäst slangen. Slangklämman kan vara lite besvärlig att få dit igen. För in nya munstycket genom karosshålet och tryck ihop den med pumpen. Ett svags snäpp hörs när de fäster i varandra. Glöm inte plastgrejen som sitter i själva karosshålet för att skydda kanterna!

Fyll spolarvätskesystemet med vatten och undersök om de nya sakerna håller tätt.

Skruva tillbaka strålkastaren.

Sätt tillbaka blinkersen.

- Se bild 5. Anse dig klar för dagen.
Bilderna är klickbara
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 2
Bild 3
Bild 3
Bild 4
Bild 4
Bild 5
Bild 5

Författare: Jörgen
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.