AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Kondensorbyte

Svårighetsgrad: 2
Tid: 30 min
Verktyg:
Förklaring
1. Hissa upp fronten på bilen.

2. Lossa anslutningsrören (2 st) från kondensorn.

3. Skruva bort kondensorn. Två gummiupphängda skruvar i överkanten och två innanför njurarna.

4. Ta bort kondensorn genom att föra ut den under bilen.

5. Montera den nya i omvänd ordning.

Författare: Mattias Rundén
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.