AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Byte krängningshämmarstag E46

Svårighetsgrad: 2
Tid: ca 10-15 minuter/sida inklusive demontering/montering av hjul
Verktyg: Spärrskaft med 16 mm sexkantshylsa Två (!) 16 mm fasta blocknycklar Billyft som använder bilens lyftpunkter och låter hjulen fjädra ut.
Förklaring
Har du hört metalliskt klonkande från framvagnen när du kör över ojämnheter i låg fart? Isåfall kan det mycket väl vara en eller flera kulleder i främre krängningshämmarstagen som har börjat ge upp! Det är tyvärr ett mycket vanligt fel på många bilmodeller när de har rullat några tusen mil och där skiljer sig inte BMW från mängden.

På grund av det karaktäristiska klonkande när kullederna börjar bli slitna i dessa stag, brukar en del kalla dem för knarr- eller knackstag. Den officiella BMW-benämningen för E46:ans reservdel (när du pratar med din reservdelssäljare), är dock ”pendelstag”.

Det negativa är som sagt att det är ett vanligt fel som förr eller senare drabbar de flesta bilar. Det som däremot är positivt, är att det inte är så dyra reservdelar vi pratar om (till min E46:a betalade jag strax under 300 kr inklusive nya muttrar för ett stag hos min BMW-verkstad), och att själva bytet är lätt och inte tar mer en ett par minuter att göra om man har de mest grundläggande verktygen och tillgång till en billyft som lyfter bilen i dess lyftpunkter och låter hjulen fjädra ut. Detta är alltså ett reservdelsbyte som de flesta klarar av att genomföra själva utan att drabbas av avgrundsdjupa hål i plånboken!

I detta fall görs reservdelsbytet på en E46:a, men många andra bilmodeller (inte bara BMW) använder samma konstruktionsprincip för hur man har löst krängningshämmarens fäste till fjäderbenen.

De verktyg man behöver är:
Ett spärrskaft med en 16 mm vanlig sexkantshylsa.
Två (!) 16 mm fasta blocknycklar.

På bild 1, ser ni nödvändiga verktyg och det nya krängningshämmarstaget som strax skall ersätta det gamla.

Krängningshämmarstagen är alltså de kulledsförsedda stag som har sin övre fästpunkt i fjäderbenet och sin nedre fästpunkt i krängningshämmarens ena ända. Här ser ni det gamla och slitna staget som strax skall ersättas. (bild 2)

Om man hissar upp bilen och låter hjulen fjädra ut, kan man rycka med handen i staget och känna om det är något glapp i lederna. Ryck ordentligt i både övre och undre delen av staget för att känna om du kan upptäcka något glapp i någon av kullederna (övre eller undre leden). Det skall inte kännas/höras något glapp om kullederna i stagen är friska. Märker du av det minsta glapp, är det bara att byta staget! Ibland kan man behöva lossa staget i ena fästpunkten för att kunna känna glappet. I detta fall kändes glappet tydligt när man ryckte i staget (för att inte tala om att det hördes när man körde över ojämnheter i låg fart!), så här var det ingen tvekan om att minst en av stagets kulleder var dålig!

Börja med att hissa upp bilen och demontera hjulet. Därefter demonterar man det gamla staget som skall bytas ut, enligt nedan.

För att kulleden inte skall snurra runt när du skruvar av muttern, behöver du hålla fast axeln med hjälp av en av de fasta U-ändarna på blocknycklarna. På bild 1, ser du att det finns en platt avfasning mellan gummidamaskerna och den gängade delen av axeln i kulleden, det är det spåret som du skall greppa med U-nyckeln! (bild 3) Här får man kolla i vilket läge spåret befinner sig när man skall greppa det, så man angriper spåret med rätt vinkel!

Nu är det bara att skruva av muttern samtidigt som man håller emot med U-nyckeln så axeln inte snurrar med muttern runt. Vid demonteringen av den övre muttern, underlättar det om man använder spärrnyckeln, men det går bra att använda sig av en fast ringnyckel i stället.

När muttern är lossad i övre fästet gör man samma sak med nedre fästpunkten som är i själva krängningshämmaren. Här är det dock så trångt att det är lättare att använda sig av två fasta blocknycklar, då det helt enkelt inte finns plats att använda sig av ett spärrskaft.

När båda muttrarna är loss, lirkar man bara ut staget och monterar sedan det nya i omvänd ordning. På denna bilmodell är krängningshämmarstagets båda ändor likadana och det finns därför inget bestämt upp eller ner på staget. dvs. det går inte att vända fel när man monterar det!

På bild 4, är det nya staget monterat.

Slutligen återstår bara montering av hjulet och att släppa ner bilen igen. Därefter kan man njuta av att bilen går tyst över ojämnheterna igen!

På bild 5, är det gamla och demonterade staget strax innan det förpassades till de sälla jaktmarkerna genom att varsamt placeras i metallåtervinningstunnan i gör-det-självhallen. Man ser inte slitaget genom en okulärbesiktning, utan man måste känna på stagen för att avgöra om de är dåliga.

För mig tog hela bytet ca 15 minuter i lugnt tempo inklusive fotografering.

Om man väljer att göra detta byte genom att bara hissa upp ena sidan av bilen, kommer krängningshämmarstaget att sitta under spänn från krängningshämmaren, vilket kan försvåra både demontering och montering. I värsta fall kan det vara så stora krafter som frigörs vid demonteringen av det gamla staget att man riskerar att skada sig, så jag rekommenderar att man gör bytet där man har tillgång till en riktig lyft som lyfter hela bilen i dess lyftpunkter!
Bilderna är klickbara
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 2
Bild 3
Bild 3
Bild 4
Bild 4
Bild 5
Bild 5

Författare: Johan Bondesson
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.