AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Byte strålkastarinsats E34

Svårighetsgrad: 3
Tid: 2-3 timmar
Verktyg: Inga utöver de normala
Förklaring
Här har vi utgångsläget. Ett sprucket strålkastarglas.


Börja med att lossa de två plastskruvarna som håller fast skyddet bakom lamporna.


Lyft undan hållaren till halvljuslampan. Detta för att öka svängrummet lite.


Lossa de två plastpluggarna. Skruva ur dem med en stjärnmejsel
och dra pluggen rakt ut. Gör likadant på andra sidan (förarsidan).


1) Lossa plastlisten för att komma åt skruvarna till stötfångaren. Bryt försiktigt ut listen med en mejsel där listen börjar, vänster om nummerplåten. Ta loss listen och dra den utåt och framåt.

2) Lossa de två skruvarna, gör likadant på förarsidan och dra hela stötfångarpaketet framåt och lägg ner det på golvet.


Då skall vi ha en bil som liknar detta:


1) Skruva ur den plugg som håller fast grillen. Den sitter skruvad uppifrån mitt på hela "grillpaketet". Tryck ner de två spärrar som håller fast grillen och dra den samtidigt utåt. Den skall då lossna. Följ sedan den lackade förlängningen utåt, på två-tre punkter finns snabbfästen som lösgör denna förlängning. När alla punkte är lossade kan du vika ut grillen.

2) Lossa de två skruvarna under strålkastarna samt skruven till vänster i hörnet. Nu kan du ta loss plasten.


Då har vi följande läge:


Lossa plastmuttrarna som håller fast behållaren för spolarvätska.


Tag bort spänningskablarna och slangar på de två pumparna. Dra sedan hela behållaren uppåt och ut ur motorrummet.


1) Skruva ur de tre skruvar som håller fast lampdelen.

2) Lossa kontakten till parkeringsljuset. Nu kan du lyfta ur lampa och lins.


Lampa och lins urplockat.


Nu kan du lossa insatsen, den sitter fastklämd på de tre markerade fästena. Ta en skruvmejsel och kläm ihop varje fäste lite samtidigt som du drar insatsen utåt, de brukar bråka lite men till slut så släpper dom.


Flytta över parkeringsljuset till den nya insatsen och tryck fast det på plats.
--- KLART! ---
Nu är det bara att montera ihop allting i omvänd ordning.


Här har vi det färdiga resultatet!

Författare: Patrik "Eson" Eriksson, Västerås
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.