AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

ABS/ASC varningslampproblem

Problemet har tagits upp många ggr, men sällan på nyare E39.

Vill efter att ha fått mycke hjälp från forumet säga hur det gick med min E39 523i 1999. Fick prisuppgift på 1300-2500 för felsökning, byte av sensor, ev. urborrning. Mätte båda framhjulens resistans över sensorn och förstod att en var felaktig. Köpte en sensor för 775.- hos BMW, mätte den å förstod då att v.fram var felaktig.

Med alla fina nya verktyg tog jag mig an reparationen. Sexkantsnyckeln, (2 skruvar) gick mycket lätt att lossa. Bytet tog 15 min.

Jag kan berätta att man inte ens behöver ta bort framhjulen. Man kommer lätt åt lådorna där kopplingen finns för att ohmmäta sensorerna. Bif. några bilder så någon känner igen sig som får samma problem. Nu ska bilen besiktigas, å de ska säkert inte va några problem. 2580 mil.

Ohmmätn. med dig.instrument gav på felaktig sensor c:a 75 ohm (även vid omvänd polarisation) Höger sensor, och följaktligen den nya gav 19,98 Mohm ( 0 ohm vid omvänd polarisation)

Bilderna är klickbara


Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4

Författare: Lars Burman
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.