AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Uppsträckning lamelldiff

Svårighetsgrad: 5
Tid: 4-5 timmar
Verktyg:
Förklaring
Jag gjorde följande på en E21 323 diff (25% bromsverkan). Utan att veta säkert tror jag att det även funkar på E30 och E28 diffar. Det tar några (4 om det går BRA) timmar och kräver en normal uppsättning verktyg och någorlunda kunnande i att skruva.

Börja, lämpligtvis, med att hissa upp bilen och palla under ordentligt så den står stadigt (slarva ej med detta!). Ett tips kan vara att tappa ur oljan ur diffen INNAN man skruvat lös den från bilen. Lossa drivaxlarna och mellanaxeln från själva klumpen och lossa därefter klumpen från bakaxelbryggan. Ställ en domkraft under klumpen och lossa fästet i bakgaveln. Nu är det "bara" att jucka på klumpen och sänka domkraften eftersom. Tillslut faller den av domkraften och som regel landar den mjukt på en hand eller fot.

Det är värre att få dit den igen...
När väl klumpen ligger på operations... eller arbetsbänken menar jag (efter du sanerat klumpen och den tappat en 3-4 kg), och eventuella besök på akuten är avklarade kan man börja med finjobbet.
Lossa locket på bakgaveln. Utgående medbringare sitter endast med låsclips invändigt. Tag en lämplig kofot e.dyl. och bänd lite. Medbringarna sprättar till slut lös. Innanför medbringarna sitter lagerhållarna skruvade i klumpen. Lossa dessa och plocka isär (notera hur och vilken sida hållarna sitter så du får dit dem på samma sida och sätt sen). Akta o-ringen, dvs bryt ej lös hållarna med mejsel. Knacka med plastklubba. Plocka lös diffen ur klumpen via bakgaveln.
Spänn fast diffen i ett skruvstycke och lossa skruvarna som håller ihop hela paketet ett varv i taget på var och en av skruvarna tills spänningen släpper. Plocka av "locket".

Nu kommer vi till kärnpunkten. Klipp till en bricka av lämplig plåt. Jag stoppade i 0,8mm bricka med 95% bromsverkan som följd. För hårt! Förmodligen räcker 0,4mm. Du förstår hur brickan ska se ut när du kollar på diffen. Kommer ej ihåg måtten (ca 60-70mm utv med 30-40mm hål eller nåt). Lägg dit brickan och "locket" och skruva ihop. Locktite rekommenderas. Dra hårt med känsla (tills det går lätt och så lite mindre, hehe...).

Fyll ny olja (typ 1 liter) INNAN du monterar klumpen i bilen.
Montera sen i omvänd ordning, som det heter.
Jag åkte efter montering till Konsumparkeringen mitt i samhället (23.30 en onsdag) och kollade om det funkade. 10 varv och 2mm gummi senare var det konstaterat och alla lägenheter hade ljusen tända plötsligt... Vi for hem.

Författare: Spiidfriik
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.