AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Hydrauliska ventillyftare

Hydraliska lyftare, även kallade tryckare, är i princip som en stötdämpare fast med tätning mot cylinderväggen.

Oljan kommer med hjälp av oljetrycket in i kolven via ett fräst spår som sitter runt lyftaren. I spåret finns det hål som oljan passerar in i och av trycket pressas kolven isär. Kolven har ett stopp som gör att den inte kan åka isär utan gör att den precis ligger mot kammen, efersom den justarar sig själv behövs ingen efterjustering.

I lyftaren sitter det backventiler som håller kvar oljan när ventilen öppnas. Om det inte skulle sitta några backventiler så skulle kamnocken pressa ur oljan ur lyftaren och ventilen skulle inte öppna tillräckligt. När bilen har stått ett tag så tappar lyftaren oljetrycket och det kommer in luft. Senare när man startar så ska olja på nytt fylla upp lyftaren och bilda ett tryck igen. Innan den har fyllt upp lyftaren fullt så tickar det eftersom ventilspelet blir stort.

Vanligtvis så kan en frisk lyftare ticka några sekunder innan oljetrycket kommer men sen skall den tystna. Om bilen har stått längre tid så kan det ticka upp till ca 15 min utan att det är något fel efersom det tar tid för lyftaren att lufta ur sig. Om bilen däremot har stått bara några timmar och den tickar en längre period så är lyftarna slitna och bör bytas. Lyftarna går inte att renovera utan bytes komplett.

Man bör inte åka med dåliga lyftare, man förlorar ju även lyfthöjd på ventilerna oxå vilket ger sämre effekt och kan ge konstiga avgasvärden. Om man ska plocka bort lyftarna och tänker sig montera dom igen så skall dom placeras i ett kärl med olja och ställas upprätt som dom sitter monterade i toppen, glöm inte att märka upp vilken som satt var...

Författare: Mange Hawkaye
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.