AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Byte vipparm -90

Svårighetsgrad: 3
Tid: 3 timmar
Verktyg:
Förklaring
Jag körde sönder en vipparm (insug) på min 320 -87 (E30). Enligt de verkstäder jag pratade med + Haynes-manualen skulle man behöva lyfta toppen för detta - ett jobb på åtskilliga tusenlappar eller arbetstimmar...

Det visade sig att så inte alls är fallet - så här kan man göra (tar cirka 3 timmar om man har alla verktyg):
Köp ny/nya vipparm/ar på BMW för 150:-/st
- Demontera ventilkåpa
- Demontera kylaren och mittsektionen på grillen.
- Demontera fördelaren
- Ta bort metallskivan och den lilla gummipluggen som sitter framtill på vipparmsaxeln.
- Skruva in en bult (hyfsat lång M8 om jag minns rätt) i hålet på axelns ände - vipparmsaxeln ska ut mellan ekrarna på kamaxelns remhjul, sedan ut genom grillen.
- Ta bort clipsen som håller vipparmarna på plats på axeln
- Vrid runt motorn (hylsnyckel på huvudremskivan) så att bakersta vipparmen hänger ledigt.
- Dra ut vipparmsaxeln ´ett steg´ och plocka bort den bakersta vipparmen (ska sättas tillbaks på samma plats!)
- Upprepa proceduren på alla 6 vipparmar (man kan få lirka lite, lossa clipset på någon ventil på motsatta sidan etc. någon gång).

Sedan sätter man ihop allting i omvänd ordning (med ny/a vipparm/ar), och ställer dessutom ventilspelet förstås.

Jag gjorde detta på insugssidan, jag tror avgassidan går lika bra. (Kamaxeln verkar också gå att få loss den här vägen?)

Av Tomas


Som Tomas trodde så går det bra att byta kamaxel på det sätt som han beskrev för att byta vipparm på M20 motorer. Det finns dock ett par fallgropar som man måste se upp med.

Alla vipparmsaxlar har inte ett M8-hål i änden (till utdragarskruv). Det brukar dock gå bra ändå. Om oljebyte inte har skötts kan vipparmsaxeln fastna i toppen. Då återstår bara att lyfta toppen för att pressa ut dem.

När man skall ha ur vipparmsaxlarna så underlättas det av att man ställer ventiljusteringsexentrarna på max spel. När man demonterar kamaxeln så börjar man med att ställa motorn i ÖD på 1:an för att därefter demontera kamremmen. Därefter så vrider man vevaxeln mot rotationriktningen så långt att alla kolvarna hamnar i lägsta möjliga läge. Ta ur tändstiften för kunna kolla. Det är mycket viktigt att denna procedur görs på rätt sätt. Gör man på fel sätt kommer det att resultera i att ventilerna kommer i kontakt med kolvarna med krökta ventiler som följd.

När man gjort dessa förberedelser så kan kamaxeln vridas för att i tur och ordning ta bort vipparmarna från vipparmsaxeln. Detta då max ventil spel samt att kolvarna står halvägs ner i cylindrarna ger tillräckligt med utrymme för att ventilerna skall gå fria från kolvarna. När vipparmar och vipparmsaxlar tagits bort kan kam axeln demonteras. Beroende på kaross kan sedan kamaxeln dras ut framåt genom ett av hålen för "njurarna".

I något fall har jag varit tvungen att demontera motorfästen för att kunna sänka motorn så mycket så att kammen går fritt. Återmontering sker i omvänd ordning. Ovanstående är provat på 520 -86 (e28) och 520 -90 (e34).

Svårighetsgraden på ovanstående jobb är inte så hög. Det kräver dock att man är insatt i fyrtaktprincipen samt vet tändningsföljden på sin motor.

Författare: Ola
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.