AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Byte plastkulor i växellådan (5HP30)

Svårighetsgrad: 5
Tid: 4 timmar första gången
Verktyg: Se nedan
Förklaring
Inledning:
Det finns två små plastkulor i ventilhuset i växellådan ZF 5HP30/A5S 560Z. Kulorna nöts ned och kan, när de är slitna, pressas genom plåten som delar av ventilhuset. Ifall detta sker, kommer växellådans funktion att sättas ned, och till slut sluta fungera helt. Typisk livslängd på kulorna är 15.000-20.000 mil. Körstil förefaller inte påverka.

Detta mekartips är resultatet av byte av ventilhusets plastkulor i växellådan ZF 5HP30 på 3 olika bilar som uppvisat symptom av varierande grad, 740iA -93, 540iA -95, 540iA -93. Bilarnas växellådor har återfått full funktionalitet och fungerat klanderfritt efter operationen.

Hur svårt är det då? Ja, egentligen är det inte så svårt. Men det är många moment och det är tidskrävande. Sammantaget gör detta att vi bedömer att arbetet bör betecknas som svårt. Arbetet underlättas avsevärt av tillgång till lyft. Liksom i så många andra fall när det gäller att meka med din bil så gäller att rätt verktyg är halva arbetet. Följ därför våra rekommendationer noga för att minimera riskerna och tidsåtgången.
Eftersom beskrivningen är ganska lång finns en sammanfattning i slutet för de som anser sig erfarna -->

Symptom:
När detta händer är det svårt att komma iväg på ettan. Motorn varvar och lådan slirar innan tvåan går i. I neutral vill bilen gå bakåt. Det kan även vara svårt att få i backväxeln, lådan slirar innan backen går i, ofta hårt. Det är ofta svårt att backa uppför i stark lutning, automatlådan slirar och högt varvtal krävs för att komma någonstans. Vi har även märkt att symptomet framträder om fräsch olja påfyllts i lådan. Om byte av plastkulor inte sker när dessa symptom uppstår, är det bara en tidsfråga innan ventilhuset sprängs och en utbyteslåda är det enda ekonomiskt försvarbara alternativet.

Berörda modeller med 5HP30 från ZF:
540iA E34 1993 - 1995
740iA/740iaL E32 1992 - 1994
840ciA E31 1992 - 1996
850ciA E31 1994 - 1998
740iA /740iaL E38 1994 - 1997
750iAL E38 1994 - 2002

Verktyg:
- Insex 14 och 17 mm. 14 mm får inte vara längre än 50 mm, ty då går den inte in mellan avgassystemet och växellådan. Se bild -->
- Torx T27. Det är mycket viktigt att använda rätt torx och av god kvalitet. Lågpris-torx kan innebära trasiga bultskallar och ett omfattande merarbete. Fråga oss hur vi vet. Vi rekommenderar en T27 med 1/2-tums fyrkantfäste av fabrikat Gedore (144:- Sundströms Järnhandel).
- 13 mm sexkantshylsa.
- Oljesug för att fylla på olja. Finns från 79:- på bl a Biltema.
- Bra att ha: Arbetsbord, batteridriven skruvdragare, bra belysning och minst två par händer.

Materiel:
- Oljefilter med o-ring 340 kr BMW Original
- Trågpackning 100 kr BMW Original
- Ventilhuspackning och två plastkulor 275 kr inkl frakt från Lundbergs fordonsmekaniska 0914-43143. Skiss på kulplacering medföljer.
- Kopparpackningar till påfyllnings- och avtappningsplugg
- Olja Shell LA 2634 BMW Original 10 liter (2 st dunkar) 2010 kr. Vi har även med lyckat resultat använt oss av Pennzoil ATF LongLife för BMW á 185 kr/litern (prisuppgift Aros Auto Västerås). OBS! Användandet av rätt olja är mycket viktigt! Använd absolut inte någon slags universalolja!

Specificerade åtdragningsmoment:
- Avtappningsplugg 50 Nm
- Filter 5 Nm
- Tråg 10 Nm
(Uppgifter från "BMW 5-series Service Manual" från Bentley Publishers)

Beskrivning av bytet:
Skruva ur avtappningspluggen. Växellådan rymmer i nedre delen cirka 5,5 liter olja varför det är praktiskt med en 10-liters hink.
 
Låt så mycket olja som möjligt rinna ut innan du går vidare. Återmontera avtappningspluggen med ny kopparpackning och dra åt pluggen.
 
Lossa trågets torxbultar (T27). Var mycket försiktig när du lossar bultarna. Om verktyget inte sitter rakt är det mycket lätt att dra sönder bultarna. Här har man nytta av en elektrisk skruvdragare för att ta ur dom lossade bultarna.
 
Lämna en bult på varje sida för att hålla tråget kvar tills det är dags att lyfta ned det. Här är det praktiskt att ha tillgång till ett extra par händer. Håll i tråget och skruva ur de sista två bultarna.
 
Sänk försiktigt ned tråget. Tänk på att tråget innehåller ett par deciliter olja som inte runnit ur tidigare.
 
Bilden visar hur växellådan ser ut med tråget nedplockat.
 
Skruva ned oljefiltret. Det sitter med två torx T27, en i framkant och en i bakkant. Var försiktig när filtret plockas ned eftersom det gärna rinner ut mer olja
 
För att underlätta demonteringen av ventilhuset skall elkontakten lossas. Den ingående kontakten sitter med bajonettfattning. Vrid försiktigt moturs så lossar kontakten. Vik denna del åt sidan.
 
Lossa metallklämman som håller den andra änden av kontakten som går in i växellådan. För att lossa klämman är det enklast att föra "örat" något bakåt, och sedan dra rakt ut. Då hakar man nämnligen ur den "hulling" som spärrar klämman. Om klämman sitter hårt kan det även vara bra att använda en spårmejsel och bända lite försiktigt bakåt, och sedan vrida klämman lite upp och ned.
 
Skruva ur bulten som håller givaren i bakkant av växellådan. Det är en 13 mm sexkantshylsa. Var noga med att lossa rätt bult, eftersom det sitter tre stycken ganska nära varandra. Endast den ena behöver lossas. När bulten lossas följer en metallbygel med som håller fast givaren. Tappa inte bort metallbygeln.
 
Dra ut givaren rakt nedåt. Lossa kabeln från växellådshusets vägg så att den hänger direkt från ventilhuset.
 
Lossa de tolv torx T27 bultar som håller fast ventilhuset. De bultar som skall lossas är de med stor skalle. Var noggrann med att lossa rätt bultar. Spara en bult i bakkant av ventilhuset för att hålla fast det.
 
Lossa den sista bulten och plocka ned ventilhuset. Här är det också bra att vara ett par extra nävar. Ventilhuset sitter lite trögt i framkant tack vare o-ringar. Vrid ventilhuset försiktigt höger och vänster och tippa det försiktigt i bakkant tills det lossar. OBS! Lika lätt som tråget var, lika överraskande tungt är ventilhuset.
 
Bilden visar växellådan med demonterat ventilhus. När ventilhuset demonterats kommer det att rinna ur mer olja. Totalt kan det rinna ur mellan 10 och 11 liter. Om du inte skall fylla på med ny olja är det viktigt att ta väl hand om den urtappade oljan. Använd en ren hink och täck över med lock när det slutat rinna kontinuerligt.
 
Även ventilhuset innehåller en del olja. Försök att hälla ur så mycket som möjligt innan du påbörjar att öppna det.
 
Demontering av ventilhus och byte av plastkulor
 
Börja med att lossa torxbultarna i främre delen av ventilhuset. Ventilhuset består av fyra delar. Den främre undre delen lossas för sig och de andra tre lossas för sig.
 
Plocka loss kabeln som går till givaren i främre delen. Givaren sitter med en metallbygel som i sin tur sitter med två av de torxbultarna som håller främre delen.
 
När alla bultarna är lossade och givaren är urplockad skall framre delen lossas. Den sitter nu fast med en metallsprint. Tryck försiktigt från andra sidan så är det lättare att få ur sprinten. Sprinten syns markerad på bilden.
 
Lossa nu resten av torxbultarna som sitter i ventilhusets bakdel. När dessa lossats kommer huset att dela sig i tre delar. Den stora delen i mitten, en del med alla kontakterna och en del som här på bilden ligger underst.
 
Vänd försiktigt upp delen med kontakterna. Här är det vanligt att återfinna en av plastkulorna. Den skall dock inte ligga här, utan på andra sidan plåten, i stora delen. Var noga med att plocka bort den gamla kulan.
 
Lyft nu försiktigt upp stora delen av huset och vänd det rätt.
 
Lyft bort plåten från lilla "övre" delen. Här skall det finnas en plastkula. Det kan dock vara svårt att se den, så tippa lite på huset så rinner oljan bort (och ibland även kulan, så var beredd).
 
Pilen i bilden visar var den andra plastkulan skall vara och oftast även är. Plocka bort kulan.
 
Lossa de sista 7 torxbultarna i stora delen av ventilhuset.
 
Plocka försiktigt bort plåten. OBS! Det sitter en liten plastplupp i en spiralfjäder som lätt flyger iväg, så lyft sakta bort plåten och var beredd att ta om hand plastpluppen och fjädern. Vidare sitter det 6 stycken plastbrickor mellan plåten och stora delen av ventilhuset. I bästa fall ligger de kvar i ventilhuset, annars har de kladdat fast på plåten. Räkna därför in alla 6 innan nästa steg.
 
Drag av den gamla packningen som sitter på plåten. Drag försiktigt, då är det lättare att få bort packningen i ett stycke. Den gamla packningen är oftast väldigt torr och spröd.
 
Under förutsättning att två plastkulor identifierats och plockats bort är det dags att placera de nya plastkulorna. Om båda gamla plastkulorna ännu inte hittats måste detta göras först. På bilden placeras den nya plastkulan i ventilhusets stora del. Om de nya plastkulorna är olika stora skall den större av dem placeras här. Se skiss som medföljer kulorna vid beställning från Lundbergs.
 
Den andra plastkulan skall ligga i den lilla "övre" bakre delen. Se skiss.
 
Återplacera de små plastbrickorna (om de inte redan ligger på rätt ställe). Ta det försiktigt eftersom det är lätt att tappa ned brickorna i gångarna i ventilhuset. Brickorna skall ligga på små klackar ovanför gångarna. Se skiss.
 
Återplacera fjäder och tillhörande plastplupp enligt skiss.
 
Lägg tillbaka plåten med ny packning. Kontrollera att plastpluppen hamnar rakt i sitt hål i plåten.
 
Sätt tillbaka metallbitarna som håller fast plåten med skruvar rakt genom ventilhuset. Skruva i samtliga bultar, men dra inte åt dem ännu.
 
Nu är det dags att montera tillbaka nedre främre delen av ventilhuset i den stora delen av detsamma. Passa av så att metallsprinten hamnar rätt. Nu är det bra om plåten sitter lite löst så det går att skjuta på den om det skulle behövas för att få i sprinten. Var noga med att montera metallsprinten i rätt hål.
 
Kontrollera att skjutventilen i plast hamnar i det urfrästa spåret i stora delen av ventilhuset.
 
Skruva i bultarna som håller ihop bakre delen med stora delen av ventilhuset, utan att dra åt dem. Vänta med att skruva i de två bultarna som håller givaren, eftersom givaren kan ta skada. Börja sedan att dra åt bultarna från andra sidan, de som håller fast plåten. Börja i mitten och arbeta dig utåt för att få en bra applicering av den nya packningen. Vänd sedan tillbaka ventilhuset och dra även fast de andra bultarna.
 
Nästa steg är att återmontera resten av ventilhuset. Bakre nedre och övre delarna skall alltså monteras i stora delen. Börja med att lägga tillbaka plåten på övre delen och placera sedan stora delen av ventilhuset ovanpå i rätt läge. Det kan krävas lite tålamod för att hitta rätt. Här kan det vara till hjälp att använda ett par bultar för att hitta rätt.
 
Placera sedan den nedre bakre delen på ventilhuset och trä försiktigt i ett par bultar för att se om de greppar på ett bra sätt i övre delen, som ju nu ligger underst på bilden.
Bild 2
Bild 3
 
Dra fast alla bultarna. Var noga med att dra åt alla bultarna så att ingen lämnas lös.
 
Återmontera nu givaren. Börja med att snäppa fast kabeln och trä sedan i givaren i sitt hål och sätt tillbaka metallbygeln som håller fast den. Skruva i de två sista bultarna, de som håller bygeln. Nu är ventilhuset färdigt för återmontering i växellådan.
 
Två saker är extra viktigt att tänka på vid återmontering av ventilhuset. För det första, se till att skjutventilen i plast hamnar rätt så att växelspaksreglaget sitter i spåret på skjutventilen. För det andra, lirka in kontakten i hålet i växellådan innan ventilhuset är monterat. I detta läge är det helt klart en fördel att disponera minst två par händer! Skruva i fästbultarna och dra åt dem.
 
Fäst kontaktstycket i växellådan med metallklämman. När kontaktstycket återmonteras, tänk då på att det skall sitta i ett spår. Lite lirkande kan därför behövas innan kontakten sitter rätt och kommer ut tillräckligt mycket för att metallklämman skall kunna monteras. Sätt sedan tillbaka den andra änden av kontakten, den som kommer från styrenheten.
 
Återmontera den sista givaren, den som sitter i bakkant av växellådan. Glöm inte att fästa upp dess kabel i de fästanordningar som finns på växellådans innervägg.
 
Kontrollera tråget. Torka av magneten som sitter placerad på ett av de "torn" på vilket oljebehållaren i plast står. Lägg sedan tillbaka magneten och placera tillbaka oljebehållaren. Ta bort den gamla packningen och lägg dit en ny. Här kan det vara bra med lite packningsmassa eller ny olja, för att packningen skall ligga på plats.
 
Montera ett nytt filter och lyft upp tråget. Kolla så att packningen inte hamnar fel när tråget skruvas fast. Skruva i alla bultar och dra åt dem när allt sitter rakt och snyggt. Skruva sedan tillbaka avtappningspluggen, om detta inte redan är gjort. Glöm inte att byta metallpackningen.
 
Det sista som skall göras är att återfylla med olja. Principen är följande. Börja med att lossa påfyllningspluggen som sitter i tråget (17 mm insex), ungefär mitt under lådan. Fyll sedan på med olja tills olja rinner över kanten. Sätt tillbaka påfyllningspluggen, men dra inte åt den. Det är då dags att starta motorn. Låt motorn gå på tomgång och arbeta igenom växlarna en och en. Låt motorn dra lite på varje växel, ett par sekunder eller så. Ställ sedan växelväljaren i N. Låt nu motorn stå på tomgång och fyll i mer olja. Det går i minst lika mycket som fylldes i första gången. När olja rinner över kanten igen, är det dags att återmontera påfyllningspluggen och dra åt den. Det skall nu ha gått åt mellan 9 och 11 liter olja, lite beroende på hur mycket man spiller förstås. *
 
*: Denna operation får inte ta för lång tid. Oljan skall ha en temperatur av mellan 20 och 30 grader. Om oljan blir varmare får man inte i tillräckligt med olja. Vid exempelvis 50 grader går det i cirka 0.6 liter olja mindre än vid 30 grader.

Sammanfattning:
1. Tappa ur oljan via avtappningspluggen på sidan.
2. Lossa kablaget som går in i lådan bakifrån på höger sida.
3. Skruva ned tråget.
4. Lossa givaren i bakkant.
5. Skruva ned ventilhuset. Det är torxbultarna med stora skallar (12 st).
6. Plocka isär ventilhuset och leta reda på de två kulorna. Se upp med plastbrickorna som fastnar på plåten och den fjäderbelastade plastpluppen som gärna sprätter iväg när man tar bort stora plåten.
7. Ta bort de gamla kulorna och ersätt med nya på rätt ställe! Lägg tillbaka alla 6 plastbrickorna, och den fjäderbelastade plastpluppen.
8. Montera tillbaka huset i växellådan, glöm ej att trä i kontaktstycket och passa med skjutventilen så att växelreglaget hamnar rätt och återmontera givaren i bakkant.
9. Återmontera filter, rengör magneten och återmontera tråget med ny packning.
10. Fyll i ny olja, starta motorn när oljan rinner över, arbeta igenom växlarna och fyll i mer tills det rinner över igen.

Författare: Mattias Karlström
Fotograf: Jan Söderman
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.