AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Konvertering till singeltorkare

Svårighetsgrad: 3
Tid: 60 min
Verktyg:
Förklaring
För att kunna bygga singeltorkare på BMW E30 behöver man följande delar:

1. Liten guldfärgad länk/arm som sitter på torkarmotorn, denna ska plockas från 5-serien, jag använde delen från en E28.


Bild 1
2. Extra plastgaller som sitter på vänster sida, detta är ej nödvändigt.


Bild 2
3. En extra uppsättning av torkarmekanismen, detta rekommenderar jag för att kunna bygga tillbaks till dubbla torkare vintertid.


Bild 3
Börja med och plocka bort vindrutetorkarna, plastgallret som sitter på vänstersidan (bild 2), denna sitter fast med clips. Dra upp den försiktigt så lossnar den.
Öppna motorhuven, skruva bort täckpanelen som sitter längst in, under rutan, se bilden nedan. Panelen ligger på insuget.


Bild 4
Plocka bort de svarta plastkåporna som sitter över kupéfläkten, (bild 5). Plocka bort fläktmotorn, den sitter fast med ett clips i mitten. Efter detta, skruva ut torkarmekanismen, sitter fast med en skruv vid torkarmotorn, två muttrar vid själva vindrutetorkarna.
Ta av den vänstra ”pinnen” som torkararmen sitter på ovanför låsbrickan, se bild 5. Byt ut den lilla länken mot den från 5-serien (bild 1), dra ej åt muttern.


Bild 5
Nu ska allting plockas tillbaks, gör ovanstånde punkter i omvänd ordning.

Placering av vindrutetorkaren bestämmer du själv genom att justera den lilla guldfärgade länken på motorn, ställ vindrutetorkaren i önskat läge och sen dra åt muttern.

Lycka till med detta ingrepp. Är det något som är oklart, hör av dig till mig per mail eller telefon.


Författare: Abdol Oskowi
Fotograf: Abdol Oskowi
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.