AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Mer bus med färddator E36 m fl

Låsa upp funktioner:
1. "1000" + "10" för att komma in i testläge
2. "19" + SET/RES (LOCK:NR visas i displayen)
3. "DATE" knappen. Plussa dagen med månaden (idag alltså: 10.25 = 35)

Nu kan man börja testa saker.....

Testtabell:
1. Display test, allt lyser
2. Förbrukning l/100km (se .20)
3. Förbrukning l/h (se .20)
4. Medelförbrukning
5. Räckvidd
6. Används inte (eller...?)
7. Liter bensin i tanken (beräknat)
8. km/h
9. Spänning
10. Språk
11. AM/PM
12. Medelhastighet (för att beräkna ankomsttid)
13. ETA (se ovan)
14. Datumstämpel på mjukvaran i datorn
15. Diagnos1
16. Diagnos2
17. Diagnos3
18. Larm inställning (snooze eller bara jobbig)
19. Låsa/Upp
20. Korrigeringskoefficient för beräkning av förbrukning (se nedan)
21. Reset

För att beräkna korrigeringskoefficient:
(hmm, det här vill jag nog inte ta ansvar för, har inte prövat själv så se till att skriva upp din gamla inställning.....)

1. Tanka fullt
2. Nollställ förbrukningsmätaren
3. Skriva upp eller nollställ trippmätaren
4. Kör slut på soppan
5. Beräkna din förbrukning l/100km
6. x=(gamla x) * (datorns l/100km / din beräknade l/100km)
7. Mata in det nya x

Författare: Mattias Rylander
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.