AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Byte av språk i färddator E36

Svårighetsgrad: 1
Tid: 30 sek
Verktyg: Gem eller pennspets
Förklaring
Tyska är defaultspråk, och också det som visas i svensksålda bilar. Om man vill byta till engelska eller något annat språk, följ instruktionerna nedan:

Alternativ 1:
Håll "Verbr." inne och tryck med en pennspets i hålet "reset" tills önskat språk kommer fram. Om reset-hålet inte finns, använd istället knappen i instrumentpanelen för nollställning av trippmätaren.


Alternativ 2, stora färddatorn:
1. Slå på tändningen
2. Håll "CHECK" intryckt tills hela displayen tänds. Tryck på "1000" och "10" samtidigt och samtidigt som du fortfarande håller in "CHECK"-knappen ("1000" och "10" kan behövas trycka in flera gånger)
3. Nu visas "TEST-NR:" i displayen
4. Tryck på "10" knappen (för att välja läget landsinställning)
5. Tryck på set/res-knappen för att komma in i rätt meny. Nu visas den nuvarande inställningen
6. Tryck "1" knappen för att bläddra fram ditt val.

Alternativ metod:
1. Håll in check tills hela displayen lyser
2. Sen 1000 och 10
3. Släpp sen check-knappen före 1000 och 10 -knappen
4. Efter det stog det "Funktion".
5. Tryck 1:an sen "set/res".
6. Kommer då in på menyn "Sprache" å där var det valt 0 dt.
7. Kunde sen med hjälp av 1:an bläddra genom de fem språken som fanns. Tror det var 1 eller 2 som var engelska.

Tabell:
0 - Tyska (D)
1 - GB (Brittisk Engelska)
2 - USA (Amerikansk Engelska)
3 - Italienska (I)
4 - Spanska(E)
5 - J (ingen aning men allt är på engelska)
6 - Franska (F)
7 - CDN (ingen aning men allt är på engelska)
8 - Aus/Golf

Välj språk. Tryck sedan på "SET/RES", och sedan på "CHECK".
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.