AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Byte av språk i färddator E32/E34 m fl

Svårighetsgrad: 1
Tid: 30 sek
Verktyg: Pekfinger
Förklaring
Tyska är defaultspråk, och också det som visas i svensksålda bilar. Om man vill byta till engelska eller något annat språk, följ instruktionerna nedan:

Stäng av alla strömförbrukare, stäng dörrarna. Slå på radioläge och håll check-control knappen inne (den högra i instrumentpanelen) tills nytt språk visas. Släpp och håll in för att välja ett annat språk. Det finns 8 att välja på.

Om intresse för att kontrollera programversion finnes, fortsätt hålla inne knappen tills dess att panelen först visar "I.O. Version 2.0" eller motsvarande, sedan "H.P. Version 3.4" eller motsvarande
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.