AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Reläplacering

Främre strömfördelningsboxenDen främre strömfördelningsboxen sitter monterad i det vänstra, bakre hörnet i motorutrymmet.

1. Säkringar (#1-29)
2. Avlastningsrelä (Terminal 61)
3. Avlastningsrelä (Terminal 15)
4. Värmefläktsrelä
5. Cirkulationspumpsrelä
6. Avlastningsrelä (Terminal R)
7. Parkeringsljusrelä (1988-1991)
8. Relä till färddatorns larmhorn (1988-1990)
Startrelä (sen modell)
9. ABS överspänningsskydds relä (750iL)
10 Startrelä-A/T (tidig modell)
Säkringar (#60-63) (Sen modell)
11. Vindrutespolarpump relä (1988-1990)
Relä till färddatorns larmhorn (1991-1994)
12. Krock kontroll modul
13. Lamp Kontroll Modul (LKM)
14. Blinkersrelä
15. Check-Control-modul
Hjälpreläpanel1. Halvljus/dimljus rengöringssystem modul
2. "High speed fan relay" Högfartsrelä värmefläkt.
3. "Normal speed fan relay) Normalfartsrelä värmefläkt.
4. A/C kontroll relä
6. Säkringar (#34-37)

Hjälpreläpanelen är monterad på den vänstra sidan i bilens motorutrymme, framför det vänstra stötdämparfästet. Den innehåller en del reläer och på senare modeller, även en del säkringar.
Elektronikboxen (E-box)Elektronikboxen (E-box) sitter placerad i det bakre, högra hörnet i motorutrymmet.
Kåpan sitter fast med skruvar. Fläkten i E-boxen snurrar på låga varv när tempen i lådan är under 44 grader, om temperaturen i elektronikboxen överstiger 44 grader går fläkten på högsta fart.

Elektronikbox 735i/iL och 740i/iL.
1. Motorstyrningens relä (DME)
2. Bränslepumps
relä 3. Lambdasondens relä (Används ej på alla modeller)
4. Farthållarens kontrollmodul (utom på modeller med EML)
5. Motorstyrningens (DME) kontrollmodul
6. ABS/antispinn kontrollmodul

VARNING
Reläernas position i E-boxen kan variera från bil till bil. Ett bra sätt att verifiera ett relä, är att jämföra kablarnas färg vid reläsockeln, med färgerna i elschemat.

Författare: Johan Stålnacke
Fotograf: Johan Stålnacke
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.