AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Byte ABS/ASC-sensor

Svårighetsgrad: 3
Tid: 45 min
Verktyg:
Förklaring
För dig som är lite händig och då menar jag LITE händig så fixar ni att byta en ABS/ASC-sensor på bakhjulen själv. Grundkunskaper som krävs är: Kunna demontera och montera ett bakhjul, lossa en M4 insex skruv, klara av att dra ut och stoppa i en stickkontakt i ett vägguttag. Tilläggas bör att det kan ta lite tid, ca. 45 minuter.

Jag råkade ut för att mina ABS/ASC lampor tändes på instrumentpanelen och att dessa funktioner upphörde att fungera i samband med att saltat snöslask låg decimetertjockt på vägen.

Efter diverse telefonsamtal till olika auktoriserade verkstäder och genomgång av Forumet på denna sajt så bestämde jag mig för att försöka åtgärda felet själv. Tilläggas bör att min bil är en privatimporterad 520i Touring -99 som endast har 3300 garanterade mil på mätaren. Inga garantier gick således att åberopa.

Jag kan bekräfta tidigare inlägg i Forumet och en summering ser ut som följer.

Vi pratar om induktiva givare som är lika på höger och vänster sida. Givarna har löpande förbättrats ett flertal gånger och detta borgar för att den nya givaren du sätter dit kan hålla något längre. Min givare kostade 750 kr.

Det verkar som att givarna på bakaxeln är de som ger sig, säkert värre miljö där än på framhjulen. Vänster givare bak verkar ge signaler till hastighetsmätare och om du öppnar förardörren samtidigt som bilen rullar så pinglar en varningssignal, även denna plingsignal hämtar information från vänster bak. Med andra ord kan man relativt säkert bestämma vilken av de bakre givarna som är problemet. Om du byter den felaktiga givaren så kommer lamporna att slockna och ABS/ACS systemet fungerar utan att vidta några ytterligare åtgärder. Bilens datorsystem har emellertid registrerat felet i ett felminne, detta får du nollställt vid nästa service utan extra kostnad, du kan bara stolt meddela verkstaden att du har åtgärdat sensorn själv.

I mitt fall var det höger bak som hade pajat. Sagt och gjort, lossa hjulet, sensorn sitter lätt åtkomlig bakom och alldeles intill bromsskölden på ovansidan axeln. Följ kabeln som går in i bakkanten på innerskärmen tills dess att du finner den ljusblå skarvkontakten. Lossa skarvkontakten från sitt plastfäste genom att lirka loss den. Med hjälp av en skruvmejsel petar du på det lilla snäpplåset och kontakten glider isär. Själva sensorn sitter med en insexskruv som lossas och sensorn kan dras rakt upp med lite handkraft. Gör rent ytan och hålen innan den nya sensorn monteras, lite fin smörjpasta på skruven och lite tätpasta i kanten på sensorhålet kan aldrig skada. Se dock till att skruven jordar ordentligt, du ser att sensorn har en metall ring runt skruvhålet kanske krävs det att denna jordar ordentligt mot tätytan för att sensorn ska fungera, kan också vara en ren förstärkning av plasthålet, osvuret är bäst.

Ta försiktigt bort den gamla sensorn från sina kabelfästen, endast med hjälp av fingrarna, och lägg i den nya givarens kabel omsorgsfullt på motsvarande sätt som den gamla. Kolla hur den ljusblå kontaktens hane & hona ska passa ihop och skjut ihop dem tills du hör ett litet klick. Lägg tillbaka den blå kontakten i sin hållare. Om du slår på tändningen så ska förhoppningsvis dina lampor ha slocknat. Återmontera hjulet.

Grattis du har att döma uppgifter i Forum sparat någon eller i vissa fall tydligen 2 tusenlappar på 45 minuter. Lycka till!


Författare: Per Nilsson
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.