AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Byte Reverse till Business CD

Svårighetsgrad: 1
Tid: 20 min
Verktyg: Stjärnskruvmejsel + "Bändverktyg" (ex.vis en trubbig spårmejsel, modell större)
Förklaring
För att få loss stereonenheten måste panelen runt själva enheten tas bort. Under panelen sitter två stjärnskruvar som frigör enheten.

Panelen som måste tas bort består av två olika stora delar. Den ena, aningen större delen, som sitter framför passageraren, låser den andra mindre delen som sitter runt enheten. Följaktligen måste den större paneldelen lirkas loss först innan den mindre kan lossas.

Steg 1: Tag ett "bändverktyg" och börja lirka loss den större paneldelen där de två delarna möts. D.v.s. mitt på den "udde" som instrumentbrädan utgör vid gränsområdet mellan förar- och passagerar-utrymme. När den stora delen lirkats loss är det bara att fortsätta med den del som "omsluter" stereon och når fram till ratten. Paneldelarna sitter med clips som snäpper loss om man lirkar lite underifrån på panelen.

Steg 2: Skruva loss skruvarna som håller enheten och drag den rakt ut. Bak på enheten sitter en multikontakt med en stor U-bygel tvärs över sig. Kontakten lossas genom att bygeln pressas rakt uppåt. Samtidigt rör sig kontakten rakt bakåt p.g.a. av att kontakten och bygeln löper i spår.

Därefter är det bara att montera den nya stereon i motsatt ordning.

Författare: Micke R
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.