AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Förbättring halvljusautomatik

Svårighetsgrad: 3
Tid:
Verktyg:
Förklaring
När man programmerar automatiskt halvljus hos BMW på E39 får man följande mindre lyckade funktioner:
Ljusomkopplaren skall stå i läge "Ljus till" (helt medurs). När man då vrider nyckeln till radioläget tänds parkeringsljuset och när man vrider till tändningsläget tänds även halvljuset. Inte bra, man bör kunna stå med radion på utan att lysa med parkering fram/bak, instrumentbelysning osv. När man sedan startar kan all el behövas till startmotorn utan att halvljus mm drar extra. Inte bra för xenonlampornas drivenheter heller med spänningsspikarna som blir när spänningen går ner/upp när startmotorn arbetar. Jag ville dessutom ha full frihet att kunna välja mellan xenon eller dimljus som varselljus under dagtid samt kunna köra med all belysning avstängd när så önskades. Du gör givetvis alla ingrepp i bilens elsystem på eget ansvar, med normal försiktighet behöver du inte koppla loss batteriet då det endast är styrsignaler i de kablar du skall jobba med.

Så här blev funktionerna:
Båda omkopplarna i frånläge: All belysning släckt
Ljusomkopplaren i parkeringsläge: Parkeringsljuset lyser hela tiden (som tidigare) Ljusomkopplaren i läge till: All belysning släckt, när motorn är startad/generatorn laddar så tänds halvljuset.
Dimljusomkopplaren i läge 1 (dimljus fram), belysningsomkopplaren i frånläge: All belysning släckt, när motorn är startad/generatorn laddar så tänds dimljuset fram, OBS detta utan att först behöva tända parkeringsljuset, vilket man normalt måste. Detta tänds nu automatiskt tillsammans med dimljuset fram.

Du behöver lite olikfärgad kabel, lödutrustning, en diod och ett par minireläer från t.ex ELFA enligt artikelnummer längre fram i texten. Lite händighet inom elektronik skadar inte, tidsåtgång c:a 2 timmar.

Så här görs modifieringen:
Tag bort det lilla förvaringsfacket under och till vänster om ratten (två stjärnskruvar). Ställ ratten i bakre/nedre läget.

Lossa de båda plastbitarna till vänster/höger om ratten (de som har träimitation eller annan blank yta). Skjut försiktigt in en mejsel under kanten och drag plastbitarna rakt ut. Nu syns fyra stjärnskruvar, ta bort dessa. Ta även bort de tre torxskruvarna i överkanten på instrumentets skyddsglas. Nu kan ramen med ljusomkopplarna tas ut, kablarna kan lossas från omkopplarna samt dimmer och ev. strålkastarinställning, de kan inte vändas fel och de sitter ganska hårt som du märker. Lägg undan ramen tills vidare.

Nu kommer du år ytterliggare två torxskruvar i överkant av instrumentets skyddsglas, tag bort dessa, nu kan du ta ut hela instrumenthuset och lägga upp på instrumentpanelen. Linda av några varv av textiltejpen på kabelstammen, sök upp en HELBLÅ kabel. Tag c:a 40 cm 0,5 eller 0,75 kvmm blå kabel och skarva in på den blå kabel som du lokaliserat, använd en t-tap, strömtjuv eller vad du väljer att kalla den, kläm fast och släpp ner den nya blåa kabeln så den sticker ut i öppningen där förvaringsfacket satt. Nu kan du sätta tillbaka instrumenthuset och dess två torxskruvar.

Nu går du lös på kabeln till dimljusomkopplaren, lokalisera en GUL/VIT kabel, skarva in en c:a 60 cm vit kabel här med en t-tap/strömtjuv. Trä tillbaka den vita kabeln och ta ut även denna i hålet för förvaringsfacket. Gå vidare till kabeln för ljusomkopplaren, här finns en HELSVART kabel, kapa denna och skarva in två nya svarta c:a 40cm kablar på de kapade och skalade ändarna. Skarva med två vanliga röda helisolerade skarvhylsor och presstång för kabelskor, släpp ner de svarta kablarna i hålet med de övriga kablarna.

Lokalisera så en GUL kabel och skarva in c:a 40cm gul kabel med t-tap/strömtjuv och släpp ner även denna i hålet. Nu kan du montera tillbaka ramen med ljusomkopplare osv, tryck fast kablarnas kontakter ordentligt, samt skruva fast allt och tryck dit panelbitarna igen.

Så skall vi även fixa fram en jordkabel, tag en brun kabel på runt 30cm, skala och pressa på en röd ringkabelsko M5. Denna monterar du under en av de två fästskruvarna som håller plattan en bl.a. ett vitt relä rakt fram i. Skruvarna sitter uppåt, det finns några mera lättåtkomliga skruvar men se upp, de sitter i plastbussningar = ingen jordkontakt. Du skall nu ha en blå, en vit, en gul, en brun och två svarta kablar att jobba med.

Så skall vi koppla in ett par små reläer som styr det intelligenta systemet.
Jag använde följande komponenter från ELFA:
2st minireläer 37-069-18
1st diod 1N4001 70-003-67
Även andra 12V-reläer med en växlande kontakt och låg spoleffekt kan användas, undvik dock vanliga ljusreläer, de drar för mycket effekt.

Strålkastaromkopplarens kabelfärger Dimljusomkopplarens kabelfärger
1 Jordbrun/svart 1 Jordbrun/svart
2 Knappbelysninggrå/röd 2 Knappbelysninggrå/röd
3 Parkeringsljussvart 3 Dimljus framgul/vit
4 Strålkastaregul 4 Dimljus fram+bakgul/svart


OBS att det är ovanliga funktioner på strålkastaromkopplaren (brytande), båda omkopplarna styr lamporna via ljusmodulen (LCM) i bilen.

Så här kopplas reläerna in:

Relä 1 
Relä 2 


OBS att endast den brytande kontakten i varje relä används, se skiss i t.ex ELFA för ovanstående relä 37-069-18. Strecket på dioden vänds mot den vita kabeln.
Montera gärna reläerna i en liten plastbox eller kapsla in med t.ex krympslang eller vulktejp. Sätt tillbaka förvaringsfacket. KLART!
Lycka till!

Författare: Folke Persson
Fotograf: Folke Persson
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.