AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Korrigering färddator

Svårighetsgrad: 1
Tid: 5 min (15 sek med lite vana)
Verktyg: Stadigt pekfinger
Förklaring
Visar din färddator fel bränsleförbrukning? Du kan korrigera den på ett enkelt sätt. Observera dock att allt som vanligt sker på egen risk. Först och främst, mät exakt hur mycket fel den visar genom tanka fullt-köra-tanka fullt-metoden. Räkna ut den exakta förbrukningen vid varje tankning och jämför den med OBC:ns. Detta bör göras upprepade gånger för att en konsekvent differens skall fås. Ett rättvisande förbrukningsvärde förutsätter även att trippmätaren visar rätt. Om t ex däckomkretsen ändrats på grund av avvikande däckdimension är den uträknade förbrukningen ej tillförlitlig.

Korrigering:
1. Läs av aktuell snittförbrukning.

2. Tryck 1000 och 10 samtidigt. Då bör man hamna i testmode.

3. Mata fram 20 med siffertangenterna.

4. Tryck S/R (Set/Reset). Då bör ett värde visas, vanligen 1000 (korrigeringsfaktor bränsleförbrukning).
OBS! Om ej korrigeringsfaktorn visas måste datorn låsas upp. Detta görs i testmode < TEST > enligt följande. Kontrollera datumet i OBC:n. Gå in i testmode. Mata fram 19, tryck S/R. Då bör det stå < 0000LOCK >. Mata in summan av månad och dag enligt färddatorn, exempelvis 34 för sista april (30/4), sedan S/R. Då bör det blinka < FREI > och färddatorn är fri för lek.
5. Mata in ett nytt korrektionsvärde. Vill du att färddatorn skall visa 0.2 l/100 km högre förbrukning, prova att sätta 1025 som korrektionsvärde.

6. Kontrollera genom att trycka "VERBR".

Upprepa tills önskat värde erhålles. Lycka till. En liten varning på vägen: Chansartade upptäcktfärder i detta testmode kan innebära att färddatorn inte kommer att fungera som avsett.


Författare: Jan Söderman
Fotograf: Jan Söderman
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.