AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Byte av språk i check-control

Svårighetsgrad: 1
Tid: 30 sek
Verktyg: Pekfinger
Förklaring
Tyska är defaultspråk, och också det som visas i svensksålda bilar. Om man vill byta till engelska eller något annat språk, följ instruktionerna nedan:

-Slå på tändningen
-Tryck på check och släpp, tryck in 1000 & 10
-"Funktion:" dyker upp på displayen
-Välj funktion 01 med hjälp av knapp 1
-Tryck på set/res för att bekräfta
-"Sprache: 1 engl." dyker upp på displayen
-Stega bland språken med knapp 1
-Tryck alt. håll in set/res för att bekräfta
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.