AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Byte av språk i färddator

Svårighetsgrad: 1
Tid: några minuter
Verktyg:
Förklaring
1. Alla strömförbrukare avstängda
2. Tändningslåset i "radioläge"
3. Tryck in "check"-knappen och håll den inne till det blir en orange linje i fönstret (c:a 30 sek)
4. Håll kvar "check"-knappen intryckt och tryck även på "10" och "1000", då kommer texten "test-nr" upp om man släpper knapparna.
5. Tryck på "10" och därefter på "1", då står det 11 i fönstret, och tryck därefter på "set".
6. Nu står det "land" i fönstret och man kan ändra språk med "100"-knappen.
7. När rätt språk är inställt trycker du på "set" följt av "check".
8. Klart!


De olika språken:
9 UK (engelska, klockan är med "am" och "pm")
8 Austral Golf
7 I
6 E (engelska, med "normal" klocka, man får trycka på "km/mls"-knappen för att få km)
5 F
4 Cdn
3 J
1 US
0 D (tyska)

Författare: Christer Johansson
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.