AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Erfarenheter klimatorautomatik

Jag har endast baskunskaper om luftkonditioneringsanläggningens funktion. Däremot har jag tillbringat mer tid joxande med den elektriska delen av klimatorautomatiken än någonting annat, tror jag. Denna redogörelse gäller endast när det är elektriskt fel på klimatorautomatiken på BMW 7-serie E23 fram till 1986 års modell.

Jag har provat tre stycken andra klimatorpaneler och ingen har fungerat som den skall, så misstanken finns att det finns något annat som är felaktigt i mitt system.

Dock har jag gjort vissa tjuvkopplingar för att få den att fungera ändå, och det har den gjort i fyra år nu. Man riskerar förmodligen att förstöra anläggningen om man tvingar den att gå utan att veta den egentliga anledningen till att den inte fungerar.

Jag tycker dock att det knappast är ekonomiskt försvarbart att på verkstad felsöka en anläggning i en så gammal bil, varför man lika gärna kan prova själv. Om du inte känner dig hemma på bilelektronik bör du kanske avstå, eller låta någon annan titta på bilen.

För att kontrollera om AC:n överhuvudtaget fungerar kan man prova att försöka direktstyra den via matarkablen. Den hittas enklast om man lossar klädseln i ovankant inne i handskfacket. I "taket" inne i handskfacket finns då en tvåpolig kopplingsplint. Ingående kablar från mittkonsolen är gul respektive gul/vit. Utgående är svart respektive svart/vit.

Om man har motorn igång, tar spänning till den svarta kabeln och kylkompressorn då slår till, är det fel på klimatorautomatiken. Spänning kan eventuellt tas från pluspolen på uttaget för laddningsbar ficklampa.

Felet kan naturligtvis även vara att trycket är för lågt, detta på grund av läckage. Befintlig gas i gamla anläggningar är freonbaserad. Denna är förbjuden att användas för fyllning. Förhoppningsvis blir det inget förbud för befintlig användning, har man gas kvar efter så här lång tid borde det inte läcka i alla fall. Enligt Tommie Goldhammer går det bra att fylla med den miljövänligare gasen R134, men det måste göras av specialist. Det krävs akreditering för att arbeta med kylanläggningar.

Lossning av automatikpanelen

Panelen sitter med sex skruvar. Fyra små stjärnskruvar i ovankant och två skruvar med tio mm skalle i uttaget där bilstereon sitter. Se de röda pilarna på bilden. Man måste alltså ta bort bilstereon och hållaren den sitter i. När man tagit bort dessa skruvar sticker man in handen i hålet för stereon och känner efter ett gummirör, tjock som en tumme ungefär. Den sitter i bilstereouttaget, se den blåa pilen, fast längst in i bilstereouttaget. Den lossas från bilen, skall sitta kvar på panelen.

Nu kommer man åt kabelhärvorna på baksidan av panelen, om så önskas kan man lossa alla kablar och ta ut klimatorpanelen helt. Många kablar är det, men dom kan knappast sättas fel vid återmonteringen. Lämpligt är också att passa på att kontrollera alla små reglagebelysningar, så kallade risgryn.

För att få AC:n att slå till skall man nu leta reda på en kontakt som ger spänning när AC:n skall gå. Mät på polerna på de stora kopplingsplintarna på baksidan, med kontakterna i förstås. Med motorn igång vrider man på reglagen och kontrollerar att spänning fås när rätt lägen på reglagen förekommer.

När man hittat en kontakt som ger spänning vid rätt förutsättningar, kan man hänga på en tjuvkontakt och sedan dra den till den nyss nämnda svarta kabeln i handskfacket. Om man är lite mer raffinerad kan man relästyra densamma, men det fungerar nog ändå. Nu bör klimatorn fungera, det gör det i varje fall på min bil. Min 735:a är från 1984, svensksåld. Jag vet inte om det skiljer något på andra årsmodeller eller bilar sålda i ett annat land.
Angående driften av klimatorn.
Det kan vara svårt att få den något klena kyleffekten (typiskt för modellen) att räcka till när det är riktigt varmt ute. Om man dessutom som jag har automatlåda och drar husvagn ibland, är det än värre. Om man sätter temphjulet på 16 grader, har man garanterat inte mer än måttlig kyleffekt en halvtimme ungefär.

Det är då bättre att börja på 25 grader, så klimatorn får stänga av sig och hämta andan ibland. Sedan kan man succesivt sätta ned tempen tills man når önskad temperatur, cirka 20 grader brukar vara lagom. Då har man en källarsval bil till och med under de varmaste dagarna.

Senaste rönen: 990709.
Kontrollerade efter tips på 7-series-digest en tempgivare som sitter under fläktmotorn. Den skall om jag förstått rätt hindra AC från att gå om evaporatorn är nedisad. Den visade sig vara OK, men när jag testade med ett nytt kompressorrelä, så började ACC:n fungera!

Täckpanelen ovanför fläktmotor och torkarmekanik.Sju skruvar från sidorna, se de svarta pilarna. Fyra skruvar ovanifrån, se den röda pilarna. Lossa inte skruvarna som håller luftspjällen, dessa följer snällt med upp.
Tempgivaren på plats.

Röda pilen pekar på givaren, blåa pilarna på skruvarna som håller den (och fläktmotorn). 8 mm skalle.

Givaren har till uppgift att hindra AC:n från att gå om evaporatorn är nedisad.
Tempgivaren losstagen.

Givaren sitter väldigt trångt, enklast är att lossa allt kablage och alla reläer runt fläktmotorn och vika dessa bakåt. Observera känselsprötet som är c:a 20 cm långt. Det dras ur ett hål under fläktmotorn. Hålet syns inte på bilden, men blå pil indikerar riktningen. Den kan vara svår att få tillbaks, lirkande måste gå före våld i detta fall.
Själva givaren, med fästanordning till vänster och kontakter på huset (blå pilar).
Det felaktiga kompressorreläet (blå pil) och det tidigare utbytta reläet som ger fullfart på fläkten (röd pil). Om fläkten går, men inte på fullfart (fläktreglaget i max) är detta relä felaktigt.

Författare: Jan Söderman
Fotograf: Jan Söderman
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.