AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Fläkten går endast på fullt

Svårighetsgrad: 2 (demotn/mont) 3-4 (felsökning)
Tid: 90 min
Verktyg: För felsökning/åtgärd krävs nödvändiga verktyg, såsom lödkolv, lödtenn, tennsug, multimeter, enklare kunskaper i elektronik mm.
Förklaring
Om fläkten bara går på full hastighet kan detta antagligen bero på flera felorsaker. På min bil var det en kallödning på ett kretskort som reglerar fläktens hastighet som var felet. Följande beskrivning av lösningen på problemet gäller E32 med stora AC:n, men kan antagligen vara till hjälp även för ägare till andra modeller.

Fläkten på E32 kan justeras steglöst. Med steglöst menas egentligen 3 fasta lägen och ett steglöst. Avstängt, min fläkt, max fläkt respektive det steglösa reglerområdet. När reglaget är inställt på max fläkt, så är ett relä inkopplat som ger fläkten max spänning, typiskt 12 v.

När fläktreglaget är inom det reglerbara området, så vrider man egentligen på en potentiometer som i sin tur ger en signalspänning till ett kretskort som reglerar spänningen till fläkten. På kretskortet (6), låt oss kalla det "fläktstyrningskort", sitter det ett mindre antal komponenter samt 4 st effekttransistorer fästa vid en stor plåtbit (10) som fungerar som kylning till transistorerna.

Fläktstyrningskortet är monterat i närheten av fläkten och plåtbiten på kortet sitter vid "insuget" till fläkten. På så sätt kyls kortet av när fläkten är igång.

Nedan beskrivs hur du monterar loss kortet för att sedan felsöka det.

  1. Tag loss skyddskåpan med klädsel på (1) vid passagerarsidan precis till vänster, under handskfacket. Skyddskåpan sitter fast med en skruv mitt på.
  2. Öppna handskfacket och skruva loss skyddskåpan (3) som sitter straxt ovanför kåpan du nyss lossade. Denna skyddskåpa sitter med en skruv i framkant, en under, samt en liten "plastpigg" som håller kåpan i bakkant.
  3. Med handskfacket öppet kan man nu lossa en luftkanal (2) som styr luften till fötterna på passagerarsidan. Denna luftkanal sitter med 2 skruvar. En i bakkant, "bakom" handskfacket, och en på luftkanalens vänstra sida. Dessutom är den fasttryckt vid utblåset (5), men det är inte svårt att ta loss.
  4. Fläktstyrningskortet (6) sitter fast med 2 st skruvar. Lossa den nedersta skruven först (4). På nedanstående bild är skruvmejseln instoppad i hålet där den nedersta skruven sitter.
  5. Tag loss kontakten (7) som sitter i ovankant på fläktstyrningskortet (6).
  6. Tag loss skruven i ovankant på fläktstyrningskortet (6). Denna skruv sitter straxt ovanför där kontakten (7) satt som du tog loss i steg 5.
  7. Drag försiktigt ut hela fläktstyrningskortet (6). Det är ganska långt. På E32 går det att "dra fram" hela handskfacket. Om man håller det framdraget med ena handen, är det en baggis att dra ut fläktstyrningskortet (6) med den andra handen.
  8. Tag bort skyddskåpan från fläktstyrningskortet (7). Det sitter med 4 små skruvar och en stor skruv (9) som är fäst på kylplåten (10).
  9. Gör först en okulär besiktning av kretskortet. I "bästa fall" går det nu att se felet med blotta ögat. Kanske en komponent är bränd eller så ser man en kallödning. Om det inte går att se något, så är det en god idÈ att sätta dit kontakten (7) till fläktstyrningskortet (6) (utan att skjuta in kortet där det satt). I mitt fall startade/stannade fläkten när jag böjde och tänjde på hela kretskortet (tyder på kallödning). Jag tog då ut kretskortet och i god belysning i verkstaden var det enkelt att se att det var en kallödning som orsakade det nyckfulla beteendet. Denna kallödning var enkel att löda om, varpå fläkten fungerade till full belåtenhet.

Andra observationer:

Om fläkten inte går på full effekt, är det säkert det lilla reläet (8), som sitter på kretskortet (6) som inte fungerar som det skall. Kontrollera detta genom att peta på reläets (8) kontaktbläck när kortet är anslutet och fläkten på. Fläkten skall då gå med full effekt.

Om fläkten inte går alls, kontrollera i första hand säkringen. Annars skulle det kanske kunna vara en kallödning på fläktstyrningskortet (6). Det är enkelt att mäta om fläktstyrningskortet får ström. Mät i kontakten (7) till fläktstyrningskortet (6). I den sidan med 2 stift skall det finnas +12 v på ett av stiften. Det andra stiftet är utgång till fläkten som alltså ger spänning från 0 till +12 v beroende på reglagets inställning. På den andra delen av kontakten, den med 3 stift, är det mittersta styrsignal för den reglerbara delen. Övriga stift är jord samt signal för om fläktreglaget är i maxläge eller inte.

Andra problem relaterade till fläkten skulle kunna bero på något fel i själva panelen där man reglerar fläkten. Denna panel är enkel att pilla bort. Den sitter inte fast med några skruvar alls. Drag den bara rakt ut med hjälp av en liten skruvmejsel, eller plocka ut bilstereon, för att kunna trycka ut panelen bakifrån. Tag ut kontakterna i bakkant och skruva isär hela paketet. Tag även ut de 3 "plastpinnar" som håller reglagen för värme resp. fläkten. Därefter kan det kretskortet lätt felsökas genom att t ex mäta på potentiometrarna till fläktreglaget.Författare: Tommie
Fotograf: Tommie
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.