AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Byte microfilter E34

Svårighetsgrad: 2
Tid: 30 - 120 minuter
Verktyg: Torxskruvmejsel (T15), ficklampa
Förklaring
Detta tar c:a två timmar första gången, men bör gå att få ner till 30 min. Det är inte ett svårt arbete, bara tidsödande, trångt och allmänt bökigt.

Börja med att tömma handskfacket, ta sedan loss clipsen som fäster hängslena vid luckan. Medan man nu håller i handsfacket (så det inte trillar ner) lossar man de snäpplås som sitter vid resp. gångjärn. Handskfacket kan nu tas bort.

Ta loss klädseln som sitter vid fotutrymmet över kardantunneln/växellådan med en skruv (Bild 1).

Mot kardantunneln sitter en plastkåpa med skruv och plastplugg, lossa denna så hela friskluftskanalen till fotutrymmet frilägges. (Bild 1)

Bakom gångjärnsfästena för handskfacket sitter två skruvar som håller en tilluftkanal till fotutrymmet, lossa dessa två skruvar (Bild 1), ytterliggare två skruvar som håller kanalen mot kardantunneln skall lossas (ej på bild), lirka sedan bort kanalen.

Byte microfilter bild 1

Snäpp loss det fäste som klädseln över växellådan satt fastskruvat i. (Bild 2)

För att komma åt att göra filterbytet måste även styrenheten för AC:n dras ut (Bild 2). Längst fram, längst in, mot torpedväggen sitter styrenheten för AC:n. Dra ut styrenheten för AC:n, den sitter med ett snäppfäste, som är mycket svårt att komma åt (men det går!), och lägg den åt sidan. Man behöver inte lossa kablarna från styrenheten.

OBS! På vissa modeller sitter styrenheten fast i båda ändarna! Lossa i så fall kabelhärvan på förarsidan innan styrenheten dras ut. TIPS: Ofta går det, om man är försiktig, att böja undan kablarna från styrenheten och plocka ut filtret utan att ta bort styrenheten.

Byte microfilter bild 2

Skruva sedan loss en (kan vara två) T15 torx skruv(ar) som håller fast ett mindre vitt lock, detta lock sitter dessutom med vridbart plastlås i överkant (bild 3). Bakom detta lock ser man gaveln på filtret. Observera att på bild 3 är inte tilluftkanalen eller styrenheten för AC:n demonterad.

Byte microfilter bild 3

OBS lossa inte det svarta locket som sitter med 7 torx skruvar!

Lirka försiktigt ut filtret och kom ihåg hur det satt. Börja INTE mecka med borste eller dammsugare för att få bort löv o annan skit som ligger i filterutrymmet. Blunda och blås. Detta eftersom de ömtåliga kylflänsarna för kylenheten sitter där. Skjut försiktigt in det nya filtret, detta är tålamodsprövande första gången eftersom det skall passa in utan motstånd.

Det nya filtret, som tycks ligga löst i sitt utrymme, pressas på plats när locket sätts tillbaka.

Återmontering sker sedan i omvänd ordning.


Författare: Carl Johan Steffen
Fotograf: Carl Johan Steffen
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.