AUTOPOWER » GÖR-DET-SJÄLV » MEKARTIPS
Bromsar ] [ Elektronik ] [ Hjul/upphängning ] [ Kaross ] [ Motor & Transmission ] [ Service ] [ Värme/ventilation ] 

AutoPower Mekartips

Byte microfilter E36

Svårighetsgrad Svårighetsgrad: 2
Tidsåtgång Tid: 30 min
Verktyg Verktyg: Ficklampa
Förklaring -->


LÄS DETTA FÖRST!
AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.

Det finns olika placeringar av microfilter i E36. Den här bytesinstruktionen gäller för modeller där microfiltret är placerat bakom värmepanelen.

* Filtret tas ut till höger i passagerarutrymmet bakom handskfacket.

* För underhåll av filtret måste handsfacket monteras ur.

* Dra ut ventilationsgallren till vänster och till höger ur fästena upptill, ställ dem rakt och ta ut dem.*Lossa skruvarna.

*Lossa stickkontakten för handlyktan ur fästet och skjut igenom den bakåt.

 

*Lossa skruvarna nedtill och dra ut handsfacket.

  

*Montera ur den undre klädseln.

*Lossa snäppfästet för ventilationskanalen i golvutrymmet och lyft ut den.*Lossa skruvarna och fäll styrdonshållaren nedåt.


  
*Vrid låsningen ca 45 grader och ta bort locket.

 

*Ta ut det använda filtret.

*Sätt in nytt filter.

 

*Återmontering sker i omvänd ordningsföljd.


Författare: Niklas Sandström
Fotograf: Niklas Sandström

Upplagd: 2004-01-28   Ändrad: 2010-02-01     Visad 34.845 gånger
AUTOPOWER » GÖR-DET-SJÄLV » MEKARTIPS