AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Byte microfilter E36

Svårighetsgrad: 2
Tid: 30 min
Verktyg: Ficklampa
Förklaring
Det finns olika placeringar av microfilter i E36. Den här bytesinstruktionen gäller för modeller där microfiltret är placerat bakom värmepanelen.

* Filtret tas ut till höger i passagerarutrymmet bakom handskfacket.

* För underhåll av filtret måste handsfacket monteras ur.

* Dra ut ventilationsgallren till vänster och till höger ur fästena upptill, ställ dem rakt och ta ut dem.*Lossa skruvarna.

*Lossa stickkontakten för handlyktan ur fästet och skjut igenom den bakåt.

 

*Lossa skruvarna nedtill och dra ut handsfacket.

  

*Montera ur den undre klädseln.

*Lossa snäppfästet för ventilationskanalen i golvutrymmet och lyft ut den.*Lossa skruvarna och fäll styrdonshållaren nedåt.


  
*Vrid låsningen ca 45 grader och ta bort locket.

 

*Ta ut det använda filtret.

*Sätt in nytt filter.

 

*Återmontering sker i omvänd ordningsföljd.


Författare: Niklas Sandström
Fotograf: Niklas Sandström
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.