AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Servicepunkter E31/E34/E36/E38/E39

  Olje I II II
(var.)
Hydr.
  Aktivera serviceintervallindikatorn x x x x x
             
Motorrum          
1 Byte av motorolja och filter x x x x  
2 Kontroll av diagnossystemets felminne   x x x  
3 Kontroll av kylvätskeslangar avseende täthet. Kontroll av kylvätskenivå och frostskyddskoncetration, ev, påfyllning. OBS. Byt kylvätska vartannat år.   x x x x
4 Kontroll av servostyrning avseende täthet o kontroll av oljenivå, ev påfyllning   x x x  
5 Kontroll av vätskenivå för bromshydralik, ev påfyllning   x x x  
6 Byte av bromsvätska enligt serviceintervallindikator (minst vartannat år)         x
7 Kontroll av vätskenivå och frostskyddstillsats i vindrutespolarsystemet, ev påfyllning. Kontroll av intensivrengöringsmedel, ev påfyllning   x x x  
8 Byte av tändstift      x x  
9 Insugningsljuddämpare: Byte av luftfilterinsats     x x  
             
Chassi/kraftöverföring          
10 Kontroll av växellåda och bakaxelväxel avseende täthet   x x x  
11 Kontroll av bränsleledningar, -behållare och slangar avseende dragning, skick och täthet   x x x  
12 Kontroll av avgassystem: Tillstånd, dragning upphängning och täthet   x x x  
13 Kontroll av spel i styrning. Styrstag och styrleders skick, kontroll av styrväxel, -stag, manschetter och knutskiva   x x x  
14 Demontera och montera skivbromsbelägg fram och i förekommande fall även bak. Kontrollera bromsklossarnas totaltjocklek, byt vid behov. Kontrollera tillståndet på bromsskivornas ytor. På lättmetallfälgar skall fälgcentrum fettas in.   x x x  
15 Kontroll av ledningar och anslutningar i bromssystemet med avseende på täthet, skador och rätt läge. Kontrollera spakvägsreserven för handbromsen, ev. inställning enligt föreskrift   x x x  
16 Kontroll av lufttryck (även reservhjulet), justering vid behov. Kontrollera yttre tillståndet (vänster/höger), profildjup och däckens slitagebild. Vid ojämnt slitage kontroll ev. korrigering av hjulinstälningen   x x x  
17 Oljebyte manuell växellåda (varannan II)       x  
18 Byte av olja i bakaxelväxel     x x  
19 Kontroll av tjocklek på handbromsbeläggen     x x  
20 Drivaxlar: Kontroll av skyddbälgarnas täthet     x x  
21 Byte av bränslehuvudfilter (varannan II)       x  
22 Kontroll av slitage på kopplingslamellen (varannan II)       x  
             
Karosseri/elsystem          
23 Kontrollera batteriets syranivå och laddningstillstånd (belastningsprov), ev. påfyllning av destillerat vatten   x x x  
24 Kontroll av belysningssystemet   x x x  
25 Kontroll av instrument och -textfältsbelysning   x x x  
26 Kontroll av signalhorn, helljussignal och varningsblinkers   x x x  
27 Kontroll av vindrutetorkar och spolarsystemet: torkarblad, munstycksinställning   x x x  
28 Bilbälten: Kontroll av skick och funktion   x x x  
29 Låsanordningar: kontroll av funktion, smörjning eller infettning vid behov   x x x  
30 Byte av mikrofilter i klimatanläggningen x x x x  
31 Kontroll av korrosion på hela karroseriet - med undantag av hålrum   x x x  
             
Slutkontroll          
32 Slutkontroll med trafiksäkerhetstest: Bromsar (inbromsning av handbroms), styrning, koppling, fjädrar och stötdämpare (visuell kontroll), backspegel. Kontroll av värmefläkt.   x x x  
33 Kontroll av kontroll- och varningslampor i kombiinstrumentet.   x x x  
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.