AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Jämförelsetabell syntetoljor

Här kan du ladda hem Johan Bondessons excelfil som visar skillnader mellan olika helsyntetoljor.


Excelfilen -->

Författare: Johan B
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.