AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Reparation av låsmotor centrallås

Svårighetsgrad: 2
Tid: 1-2 timmar
Verktyg: Smal skruvmejsel eller kniv, avbitare, näbbtång, lödkolv ca 60W, lödtenn.
Övrigt: Mikroströmbrytare, förslagsvis Cherry DB2C-D3AA från Conrad.se, epoxylim, vitt fett/silikonfett.
Förklaring
När mitt lås HB blev lynnigt, låste (upp) ibland, ibland inte, sökte jag runt och fann denna utmärkta beskrivning: [LÄNK], som jag tycker att du skall börja med att läsa. Själv uppmuntrad demonterade jag genast dörrklädseln och lossade kontakten till låsmotorn (LM). LM sitter ovanpå dörrlåset. Åtkomlig från dörrens inre sitter den typ av BMW-kontakt, där man drar låsbygeln vinkelrätt mot kontaktens insticksriktning. Bygeln dras här nedåt, varvid kontakten glider utåt/loss från låsmotorn. Det är trångt men det går. Även att få tillbaka den sen, om man vill.

I det lossade kontaktstycket (jag har här bara en bild på LM’s kontakt, bild 1 , men den ger en fingervisning hur du skall prova i kontaktstycket: mellan ”Motor, pol 1” och ”NC” resp. mellan ”Motor, pol 1” och ”NO”) kontrollerade jag att det kom fram ström genom att ansluta en spänningsprovare och sedan låsa/låsa upp med fjärrmanövreringen. Spänningen kommer under ett par sekunder och har olika polaritet vid upp- resp. låsning. Nu tyckte jag att det var riskfritt att beställa en ny låsmotor och bytte den i stort sett enligt den nämnda beskrivningens rekommenderade alternativa metod, den som författaren nämner i slutet, dvs genom att lossa hela dörrlåset – och för min egen del faktiskt också ytterhandtaget – för bättre åtkomst.
Reparation av låsmotor/ställdon för centrallås i dörr E38 E39
Bild 1
Reparation av låsmotorn, LM. Den ovan nämnda beskrivningen innehåller också information om hur man kan reparera den defekta LM, och detta handlar det följande om. Den engelska beskrivningen är visserligen bra även i detta stycke, men jag vill ändå förtydliga en del saker och dessutom föreslå en annan mikrobrytare. I bästa fall också öka förståelsen hos den intresserade för hur LM fungerar.

LM har i huvudsak två slitagedelar: själva elmotorn samt den mikroströmbrytare som är med och styr. Resterande rörliga plastdelar slits säkert också en del och kan med tiden nog göra så att toleranserna ökar, med följd, till exempel, att brytarens manöverknapp inte blir tillräckligt distinkt nedtryckt.

Steg 1, isärtagning
LM sitter fasttryckt ovanpå låset. Ett antal plåttappar håller LM på plats. Den säkras också i läge av en hake på själva låshuset som griper in i motsvarande inbuktningar i sidan på LMs svarta hölje (bild 2). Hakens grepp är inte absolut, utan med ett visst mått av våld/kraft kan LM bändas av från låset.

Reparation av låsmotor/ställdon för centrallås i dörr E38 E39
Bild 2
Lägg märke till den lilla rörliga plastdetaljen som löper fritt i ett spår i LMs undersida (bild 3). Det är den som påverkar upp-/låsningen. Jag återkommer till den senare. Reparation av låsmotor/ställdon för centrallås i dörr E38 E39
Bild 3

Reparation av låsmotor/ställdon för centrallås i dörr E38 E39
Bild 4
Nu går det att bända av LMs svarta hölje. De nämnda inbuktningarna i höljet låser även på insidan, men de utgör ingen speciell svårighet. Den återstående enheten delas sedan genom att med en kniv eller fin skruvmejsel bända upp fyra små låsningar, två på varje sida (bild 5) och dra isär de båda ”halvorna”. Reparation av låsmotor/ställdon för centrallås i dörr E38 E39
Bild 5
Nu ser det ut så här (bilder 6A-6C). Vi koncentrerar oss härnäst på den del som huserar motor och mikrobrytare. Den senare är av växlande typ och fungerar enligt denna skiss (bild 7). Se också min kommentar i slutet av artikeln.) Reparation av låsmotor/ställdon för centrallås i dörr E38 E39
Bild 6a

Reparation av låsmotor/ställdon för centrallås i dörr E38 E39
Bild 6b

Reparation av låsmotor/ställdon för centrallås i dörr E38 E39
Bild 6c

Reparation av låsmotor/ställdon för centrallås i dörr E38 E39
Bild 7

Steg 2, byte av mikrobrytare.
LMs originalbrytare är av fabrikat Cherry (bild 8), men typbeteckning saknades. I den engelska beskrivningen föreslås ersättningsbrytaren, RS 290-0463. Den saknar de positioneringstappar som syns på bild 8 men var framför allt svår att få tag i. (RS verkar bara vilja sälja till företag, eller förstod jag fel?). I Elfas katalog hittade jag inte heller helt rätt typ (med tappar och lite längre ben), så till slut blev det alltså den som nämns i inledningen.
Reparation av låsmotor/ställdon för centrallås i dörr E38 E39
Bild 8
Den stämmer inte heller helt, men den har i original styrtappar – visserligen för små – åt vänster samt vänsterböjda anslutningsben som kan rätas ut och ge långa ben (bild 9). Reparation av låsmotor/ställdon för centrallås i dörr E38 E39
Bild 8
Utan en riktig tennsug är det svårt att löda loss tre ben samtidigt, så jag klippte loss den befintliga brytaren och lödde därefter loss de kvarsittande stumparna en och en. Det visade sig då att de sitter i skåror, inte hål (bild 10), som jag trott. Detta underlättar både loss- och den senare fastlödningen och det var alltså inte nödvändigt att klippa i det första läget. Men det kanske ändå förenklade. Brytarhuset har två styrtappar, som positionerar kontakten exakt. Dessutom är kontakten limmad, dock inte värre fast än att det går att bända loss den rakt utåt (bilder 8 och 10 igen). Reparation av låsmotor/ställdon för centrallås i dörr E38 E39
Bild 10
Nu var det dags för den nya brytaren. Till att börja med rätade jag ut benen på den, men lät dem peka lite snett utåt, så att de inte blev i vägen och spände emot när jag sedan limmade fast brytaren med epoxylim (bild 11). Positioneringstapparna, även om för små, räknar jag med ändå kommer att hjälpa till att hålla kvar brytaren bättre under den eventuella långa tjänstgöring, som kan bli aktuell i framtiden. Reparation av låsmotor/ställdon för centrallås i dörr E38 E39
Bild 11
När limmet härdat, tryckte jag in benen i respektive skåror och lödde fast dem (bild 12). Det verkar krävas en del värme, så min lödkolv på 75W var inte fel. 15W var åtminstone alldeles för lite. Reparation av låsmotor/ställdon för centrallås i dörr E38 E39
Bild 12
Steg 3, ihopmontering.
På de delar i LM som bar spår av fett, ”bättrade jag på” med l i t e silikonfett. När LM’s överdel skall placeras på underdelen, gäller det att se till så att den ”vagn” som skruvas fram och tillbaka av den liggande plastskruven och som är den som påverkar mikrobrytaren, hamnar rätt. Börja med att placera ”vagnen” ungefär som på bild 6C genom att rotera skruven. Placera sedan överdelen nästan på plats, men utan att klämma fast den. Prova nu om den lilla rörliga plastdetaljen i spåret på låsets undersida kan röra sig fritt fram och tillbaka i sitt spår. Om inte, ändra läge på den och prova igen. När det stämmer, tryck ihop delarna så att de låser ihop. Kontrollera rörligheten igen. Kontrollera också att de fyra fasta urtagen i motorns undersida är fria (bilder 13 och 14). Jag missade nästan detta själv, eftersom jag efter sammansättningen provat motorn med ström. När den inte sitter monterad på låset, kan ”vagnen” gå utanför sitt rätta arbetsområde. Som jag nämnde i början, skickar centrallåsets modul ut ström under kanske bara 2 sekunder. När jag satte till min strömkälla (en batteriladdare), blev det nog för länge. När LM sitter monterad på låset, styr dessutom mekaniska begränsare ”vagnens” rörelse.

När sedan LM monteras på låset, skall den lilla rörliga plastdetaljen placeras över den rundade plåtbit som sticker upp ur låset. Plåtbiten är själva låsspaken. Färdigt! När du monterar tillbaka det kompletta låset med motor i bilen, ansluter du lämpligen först bilens kontaktstycke och då kan du ju passa på att prova funktionen några extra gånger.

En ny komplett låsmotor kostade i december 2014 74 euro inkl frakt på Ebay.de. Jag utgår från att originaldelen ligger på det dubbla här hemma. Tre mikrobrytare kostade 150 kr inkl frakt hos Conrad.se.

Låsmotorns funktionssätt. Se skiss, bild 7.
Position 1: LMs ”vagn” står i sitt vänsterläge. Strömbrytarens knapp är fri. Då är COM (motorns pol 2) i kontakt med NC (Normally Closed), som är i direkt kontakt med motsvarande pinne i LM’s kontaktstycke. Antag nu, att centrallåset låser upp. NC får +12V och motorns pol 2 jord (0V). ”Vagnen” skruvas åt höger tills strömmen bryts genom att brytarens knapp trycks ned av ”vagnen”. Motsvarande händer, när centrallåset låser. Men nu skickar centralåsets modul omvänd polaritet. Alltså får NO (Normally Open) nu jord (0V) medan motorns pol 2 får +12V. ”Vagnen” dras åt vänster, tills Position 1 intas igen. Vid varje rörelse spänns fjädern i ”vagnen” för att i ändläget släppa och ge låsets mekanism en skjuts så att det låser/låser upp.

Att konstruktionen är så invecklad, har naturligtvis sina skäl. För det första måste den aktuella strömkretsen brytas efter varje manöver, annars skulle ju låsmotorn kunna t ex ”låsa upp” flera gånger i rad och på så sätt skruva ”vagnen” helt ur position. För det andra måste den mekaniska delen tillåta också manuell låsning. Då duger det inte att allt sitter fixerat ihop. Ganska påhittigt.
Reparation av låsmotor/ställdon för centrallås i dörr E38 E39
Bild 13

Reparation av låsmotor/ställdon för centrallås i dörr E38 E39
Bild 14

Författare: lenwib
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.