AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Reparation liten sidogardin

Svårighetsgrad: 2
Tid: 1 timme, fördelat på 2 dagar
Verktyg: Smal skruvmejsel, näbbtång.
Övrigt: Epoxylim.
Till det alternativa tipset behövs dessutom en skarp kniv och silikontätning. Och något mer tid. Se nedan.
Förklaring
Reparation av bakdörrs mindre sidogardin. BMW nr 51 16 8 225 581 / -582

Detta tips är ett omarbetat tidigare tips och innehåller nu två varianter på en metod att fixa till den returfjäder som drar in gardinen i kassetten.

Sidogardinerna, både de stora och de små, har inne i axeltrumman en returfjäder, som spänns när man drar ut gardinen och som drar tillbaka den in igen efter användning. När fjädern spänns, fungerar det ena axelfästet i kassetten som mothåll. Det tycks vara en känslig del i konstruktionen, eftersom samma fel – sprucket axelfäste – har inträffat på båda mina gardiner, trots att jag verkligen inte använt någon av dem särskilt ofta. Solvärme och mekanisk kraft har väl i längden blivit för mycket för dem.

Kassetten består av ett hus av plast, själva gardinen upplindad på en mindre variant av vanlig, återfjädrande rullgardinsstång samt en plan plåt med nedvikta flikar, som passar in i urtag i plasthuset. I huvudsak sörjer denna plåt för dimensionsstabiliteten hos hela kassetten. Plåten är fixerad till plasthuset med hjälp av sina flikar och silikon (alternativt smältlim, fick jag se andra gången).

Första gången ett haveri hände med den vänstra gardinen, tog jag isär kassetten och lösgjorde gardinen med sin axel från resten av kassetten. Ett halvår senare, när exakt samma sak hände med den högra gardinen, tänkte jag om. Eftersom det trasiga plastfästet, det som gör att gardinens returfjäder tappar taget, är åtkomligt utan att man tar isär hela kassetten, provade jag denna gång istället en lite mindre arbetsam metod. Den tycker jag skall provas i första hand. Men det kan ju hända annat, så att man blir tvungen att ta ut gardinen från sin kassett. Därför låter jag delar av mitt tidigare tips stå kvar i slutet av framställningen.

Metod 1. Utan att ta isär kassetten.
Denna bygger alltså på att man faktiskt kommer åt gardinens axeländar utan att ta isär kassetten. Först vred jag med hjälp av en näbbtång axelns platta ände så att den löst hängande gardinen rullades in. Sen drog jag ut den lite igen medan jag höll fast axeltappen, för att sedan vrida in gardinen igen. Denna manöver upprepades tills gardinen låg rätt rullad och returfjädern var lagom spänd så att den distinkt drog in gardinen.

Tur i oturen hade jag, för det fanns tillräckligt mycket kvar av plastfästet för att hålla den platta änden fixerad under limningen. Det förenklade mycket. Även i mitt föregående fall hade jag samma tur. Kanske är det så för det mesta när detta händer, att någon liten rest av fästet finns kvar och hjälper. Annars går det säkert att få till en helt egentillverkad fixering. Det känns som om det finns flera möjligheter för den beslutsamma/-e, för det är ganska gott om utrymme vid axelfästet.

Då börjar vi:
Aktuell del; Product number: 51-72-7-116-403. Köpt hos Schmiedmann

Demontering av kassett. Jag har hittills använt en tunn skruvmejsel och lyckats med det, trots att fönsterbågens böjning i viss mån hindrar att man får rätt tag under haken. När kassettens överdel är lösgjord, viks den bara ut lite så att kassetten kan lyftas ut ur sitt nedre fäste.
Reparation av bakdörr sidogardin E38
Bild 1
Närbild på var att sätta verktyget för att lyfta låshaken.

Reparation av bakdörr sidogardin E38
Bild 1
Fönsterstolpe med kassetten borttagen. Reparation av bakdörr sidogardin E38
Bild 3
Närbild på låshaken. På bilden syns också lite butylmassa, som antagligen finns där för att förhindra vibrationsljud. Reparation av bakdörr sidogardin E38
Bild 4
Den havererade gardinen utdragen. Returfjädern har släppt taget. Reparation av bakdörr sidogardin E38
Bild 5
Närbild 1 på brottet. Lägg märke till hur den lilla skruven tycks ha spräckt plasten. Genomtänkt konstruktion? Reparation av bakdörr sidogardin E38
Bild 6
Närbild 2 på brottet. Axelns platta ände skall ligga an mot den grova klacken strax t v om axeltappen. Reparation av bakdörr sidogardin E38
Bild 7
Operation axelvridning har börjat. När jag behövde ta om taget, fanns plastklacken där som stöd. Bara att med ett par fingrar trycka axelns platta sida lagom hårt mot. Krafterna är inte så stora. Reparation av bakdörr sidogardin E38
Bild 8
Kanske onödigt att påpeka, men när man kollar hur bra fjädern lyckas dra in gardinen är det naturligtvis viktigt att den andra axeltappen sitter i sitt spår (vilket den inte gör på bilden). Reparation av bakdörr sidogardin E38
Bild 9
Nu är fjädern lagom spänd och axeltappen hålls på plats av resterna av det brustna fästet. Reparation av bakdörr sidogardin E38
Bild 10
Epoxylimmet på plats. Jag har inte tagit så väldigt mycket. Dels är det starkt dels vill jag undvika att det sprider sig till fel delar. Axeltappens ände skall föras i axiell led så långt som möjligt mot kassettens insida. Limmet fick härda ca 24 h i rumstemperatur med kassetten stående lätt tillbakalutad, så att limmet inte i början skulle rinna omkring, åtminstone inte ut. Reparation av bakdörr sidogardin E38
Bild 11
Operationen avslutad! Under väntetiden undersökte jag Ebay.de. Där fanns det gott om annonser med priser som väl skulle ha landat på närmare 1500 kr inkl frakt. Läge att vara nöjd, alltså! Reparation av bakdörr sidogardin E38
Bild 12


Metod 2. Alternativ med isärtagning av kassetten.
När kassetten lossats från fönsterstolpen enligt bilderna 1-5 ovan, kan den tas isär enligt följande: Den låsande silikontätningen skärs upp och avlägsnas i tillräcklig grad för att kunna lyfta ur plåten (Bild 13). Den är ganska tunn och deformeras lätt, men om man arbetar med lite känsla är det ingen fara. (Operationen blir säkert svårare, om fixeringen av plåten gjorts med smältlim, som i mitt andra fall. Ta hjälp av en lödkolv?) Efter lösgörningen rensas kassett och plåt från kvarsittande silikon (åtminstone sådan som kan tänkas störa återmonteringen). Då kan man samtidigt enkelt med handkraft justera plåten till ursprungligt skick. Sen följer vi samma metod som ovan, bilderna 8-12.

Efter ett par timmar, när man känner att limmet blivit hårt, kan man försiktigt prova funktionen. Men limmet bör nog ges ett dygn i rumstemperatur, innan man försöker dra ut hela gardinen.  När limmet är genomhärdat och funktionen säkrad, är det dags att sätta tillbaka plåten med flikarna i sina respektive urtag i plasthöljet. Svart silikon (t ex Clas Ohlson, kr 65:-) fixerar plåten och fullbordar reparationen (Bild 14).

Efter extra tid för härdning av både epoxylimmet och silikontätningen är det dags att montera in den nu fungerande kassetten i bilen.
 Sparat 1500 kr - igen!

Författare: Lennart
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.