AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Byte justerskruvar strålkastare E39

Ljusreflektorerna är upphängda i tre kulleder av plast. Två upptill påverkas av justeringarna för ljusinställning (upp-ned respektive höger-vänster). Den tredje kulleden nedtill påverkas av en stegmotor som finjusterar ljusinställningen beroende på hur bilen är lastad.

Problemet är att de övre två plastdetaljerna som förbinder kulled med justerskruv blir spröda med tiden och går sönder så småningom. ”Alla” bilar drabbas. Det märks genom att ljusbilden kan vara lite skakig eller att ljusinställningen helt enkelt blir felaktig och inte går att justera. I mitt fall märktes det först inte därför att den grova kabeln till xenonlampan höll det hela någorlunda på plats. Man kan känna att reflektorerna sitter löst genom att ta tag i gummibälgen till halvljuslampan. Om den går lätt att röra upp-ned flera mm är du drabbad.

Lyktorna måste monteras bort från bilen. Det yttre lyktglaset demonteras och därefter reflektorerna separeras från det bakre lykthuset. Först därefter kan man komma åt att ersätta de två plastdetaljerna. Utförandet skiljer en del mellan facelift (från 2001) och pre-facelift (till 2001). Jag har sett flera tips på nätet som verkar tillförlitliga för faceliftutförandet medan pre-facelift tips har visat sig vara felaktiga eller ofullständiga på en av de viktigare punkterna (min bil är -97).

Facelift (från 2001)

Lite jobbigare än Pre-facelift. Plastdetaljerna som måste ersättas verkar inte finnas som reservdelar från BMW, men det finns flera möjligheter att köpa nya av bättre material. Förutom att vara fastsnäppt mot en tätningslist är det yttre lyktglaset tätat med en klibbig massa. Man rekommenderas att göra tätningsmassan mjuk genom att lägga hela lyktan i en ugn. Här följer några nyttiga länkar med komplett steg-för-steg anvisning.

http://www.adrl.co.uk/E39/E39_Headlight_FAQ.pdf

http://www.beastpower.com/p/bmw/ca-automotive/CA-BE39-HR

https://www.bimmerfest.com/forums/showpost.php?p=5543168&postcount=1

Pre-facelift (före 2001)

Två steg-för-steg anvisningar som jag bla sett och som båda inte ger den rätta metoden att separera reflektorernas fastsättning vid den nedre kulleden för stegmotorn.

http://fotoalbum.web.de/gast/wer_pa/E39_Scheinwerferreparatur_Bj96

http://www.bmwtips.com/tipsntricks/headlightadjustment/Adjustment-fix.htm

I det följande har jag tagit valda delar från dessa länkar och kompletterat. Räkna med att arbetet tar åtminstone 2 timmar per lykta om du skall vara lite extra noga med rengöring och att kanske polera upp den ”sandblästrade” ytan på det yttre lyktglaset.
Köp nya plastdetaljer (som på svenska lite felaktigt kallas justerskruvar). Behövs en sats för varje lykta.
Artikelnummer 63 12 0 027 924 (368 kr för två med BMW Club rabatt). Ställ bilen några meter från en vägg och markera halvljusbilden på väggen för varje lykta separat.Demontera lyktan från bilen. Ta bort elanslutningar för helljus, halvljus, blinkers och stegmotor. Vrid ur hela hållaren för parkeringsljus. Lossa 4 st 8mm skruvar. Den nedre dekorationslisten sitter fasthakad i skärmplåten och kan tryckas ur det läget. Sedan kan hela lyktan dras/vridas ur framåt.
Gör ren lyktan. Demontera den nedre dekorationslisten och drivkretsen för xenonlamporna. Ta nu bort gummibälgarna som tätar runt lamporna. Därefter lamporna.
Xenonlampan för halvljus sitter fast bakom en monteringsring som sitter med 3 st T20 skruvar. Nu kan du tydligt känna om din första diagnos var rätt – lampreflektorerna sitter alldeles löst och skramlar hit och dit. Separera det främre lyktglaset genom att först försiktigt knäppa loss plasthakarna runt om.

Lägg nu det främre yttre lyktglaset åt sidan efter att eventuellt ha rengjort det inuti genom att montera bort de två inre lyktglasen som hålls på plast med några clips.
Nu kommer trixet – att separera reflektorerna från det bakre plasthuset. De övre två fästpunkterna är troligen trasiga och skall bytas ut medan den nedre fästpunkten vid stegmotorn får man ta lite försiktigt. Stegmotorn påverkar en metallpinne som avslutas med en svart plastkula. Påtvingad på kulan sitter en vit sockel med en pinne som sticker ut genom ett hål i monteringsplåten för reflektorerna. Vrid pinnen ¼ varv och hela den vita sockeln är nu loss från reflektorernas monteringsplåt. Troligen är det nu bara att lyfta isär de två delarna och nu syns de trasiga två övre plastdetaljerna tydligt. Om en av dem är hel kan du enklast få loss den genom att skruva ett tiotal varv på justerskruven för ljusinställning. Byt senare ändå ut den då den antagligen är mycket bräcklig.

Nu när reflektorerna är avlägsnade från plasthuset så måste man rensa bort resterna av de trasiga plastdetaljerna. Börja med att få ut de två plastkulorna från respektive ledkapsel. Ledkulorna sitter fast och måste troligen delas genom att försiktigt använda verktyg som lövsåg, kniv och kanske borr. Ledkapseln finns inte som reservdel! Glöm inte att skydda reflektorer och lins när du jobbar!

Fortsätt nu med delarna av de trasiga plastdetaljerna som sitter kvar i plasthuset. Skruva nu på justerskruvarna så att plastdetaljerna lossar (notera antalet varv för respektive skruv för att senare komma ungefär rätt med ljusinställningen). Dammsug bort allt plastskräp som samlats.

Nu skall de nya plastdetaljerna monteras i sina spår och med justerskruvarna som skall skära ny gängor i plasten. Jag hade lite lithiumfett i skruvarnas gängor och skruvade helt ut och in några gånger för att det skall löpa lätt. Skruva in skruvarna samma antal varv som du tidigare noterade.


Nu börjar återmonteringen. Lite lithiumfett i de två ledkapslarna kan hjälpa då ledkulan måste tvingas in med ganska stor kraft. Positionera reflektorpaketet ovanpå plasthuset så att servomotorns vita pinne sticker igenom hålet och att de två ledkulorna ligger mot respektive ledkapsel. ¼ varv på den vita pinnen gör att plastsockeln och stegmotorn sitter fast i reflektorpaketet. Ett ordentligt tryck vid de två resterande punkterna gör att plastkulan snäpper in i ledkapseln. Möjligen kan man behöva ta till hammare (med en skyddande bit att slå på).

Fortsätt nu återmonteringen i omvänd ordning.

Efter montering i bilen är det viktigt att göra en första hemmajustering av ljusinställningen genom att vrida på justerskruvarna och kolla på väggen med markeringar som du gjorde från första början. I mitt fall behövde jag inte justera någonting genom att jag tidigare lyckades pricka rätt antal varv med justerskruvarna (punkt 6-7).

Författare: Rolf Segerström
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.