AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Byte fönsterhissmekanism

Svårighetsgrad: 2
Tid: 2 timmar första gången
Verktyg:
Förklaring
Inledning:
Ett ganska vanligt fel på 7-serien E65/E66 är att fönsterhissarnas mekanism går sönder. En förvarning om detta är när hissarna ger ifrån sig ett missljud. De knakar eller klickar. När de blir riktigt dåliga slutar mekanismen fungera helt och rutan kan inte längre regleras upp och ner. Man kan då bli tvungen att kila eller tejpa fast rutan då den gärna glider ner några millimeter.
I den här beskrivningen berättar jag hur fönstermekanismen för vänster framdörr byts ut. Arbetet är likadant på höger sida. Byte av fönstermekanismen bak är likartad. Då jag inte utfört detta själv kan eventuellt andra verktyg behövas.
Arbetet är relativt enkelt och man behöver inga dyra specialverktyg. En vanlig hylsnyckelsats, en uppsättning bra torx-bits samt ett eller flera så kallade "panelverktyg" i plast är vad man behöver.


Verktyg:
* 17 mm sexkantshylsa
* 13 mm sexkantshylsa
* 11 mm sexkantshylsa
* 10 mm sexkantshylsa
* 5,5 mm sexkantshylsa
* 5 mm sexkantshylsa
* Torx T25 bit
* Torx T30 bit (helst lång då två bultar sitter väldigt djupt)
* Sats med panelverktyg i plast

Materiel:
- Fönstermekanism framdörr ca 2.700 kr BMW Original
- Plastclips dörrpanel 4 kr/st BMW Original (10 st per dörr)
- Ny Bowden-kabel mellan handtag och låsenhet 280 kr BMW Original


Beskrivning av bytet:
Börja med att hissa ned rutan så att ca 140 mm sticker upp ovanför fönsterkarmen. Om fönsterhissmekanismen är helt trasig kan detta vara svårt. I detta fall kan rutan säknas manuellt i ett senare skede, se instruktionen sist i denna artikel.
 
Koppla loss batteriet. Börja med att stänga av strömbrytaren ovanför elcentralen.
 
Lossa sedan muttern som fäster jordkabeln. Den kommer man åt ifrån reservhjulsbaljan. Lägg kabeln isolerad åt sidan.
 
Nu är det dags att demontera dörrens panel. Börja med att med ett panelverktyg försiktigt bända ut airbag-emblemet.
 
Airbag-emblemet hänger i en liten tråd. Lossa bulten, en torx T30.
 
Bänd bort båda täckluckorna som sitter på armstödets sida. Var mycket försiktig då det är lätt att skada dessa luckor.
 
Nu är båda täckluckorna demonterade.
 
Lossa bultarna. Det är åter torx T30. Här sitter bultarna djupt, så det behövs långa bits. Jag använder ett långt T30 med en förlängning 3/8". Lyckligtvis är hålen relativt stora så att 3/8" får plats.
 
Plocka bort täckbrickan som sitter innanför dörrhandtaget. Tryck bara med en finger i bakkant så tippar luckan ut.
 
Skruva loss bulten. Det är en torx T25. Var mycket försiktig så att handtaget inte skadas eftersom verktyget hamnar väldigt nära då bulten skall lossas.
 
Den femte och sista skruven/bulten sitter i framkant av dörren. Pilla bort täckluckan med ett spetsigt verktyg. Det är väldigt svårt att göra detta utan att det blir märken i luckan. Vi kan trösta oss med att den sitter relativt dolt så att märken inte direkt syns.
 
Skruva bort skruven.
 
Nu har vi lossat fyra bultar och en skruv. Nästa steg är att bända loss den yttre dörrsidan. Använd ett lämpligt panelverktyg. Tänk på att de plastclips som fäster panelen sitter en bit in från kanten. Börja i nederkant. När de första clipsen släpper blir det lättare.
 
Arbeta försiktigt med panelverktyget och lossa samtliga clips. Det sitter clips av samma typ längs sidorna och i underkant.
 
Lossa nu de clips som sitter överkant. Använd ett smalt panelverktyg. Det sitter sammanlagt 6 stycken clips med jämna mellanrum. Börja i bakkant och arbeta försiktigt framåt, ett clips i taget. Notera att panelen lossas mellan rutan och kromlisten, inte mellan kromlisten och panelen.
 
Bilden visar hur panelen skall lossas.
 
Häkta försiktigt panelen av låssprinten.
 
När hela panelen kommer loss är det bra att stödja den mot något så att den slipper hänga i de kablar som sitter i bland annat airbag och högtalare.
 
Lossa högtalarens kabel. Lossa den svarta bygeln genom att hålla ned spärren i den vita kontakten.
 
VIKTIGT! Det är väldigt viktigt att batteriet är frånkopplat innan demonteringen fortsätter! Lossa kontakten till airbagen. Den sitter lite hårt, så det kan vara bra att använda något att emellan.
 
Kontakten är lossad med hjälp att ett smalt panelverktyg.
 
Lossa försiktigt den så kallade Bowden-kabeln som går från dörrhandtaget till dörrens låsmekanism. Bänd försiktigt ut den i nederkant och kroka ur den ur dörrhandtaget. Det är ganska vanligt att dessa Bowden-kablar går sönder, så det kan vara idé att byta den om den är skadad i ändarna.
 
Nu är den yttre panelen frilagd och det är dags att demontera den inre panelen.
 
Den inre panelen är fäst i dörren med ett antal fästpluggar i plast. Använd en 11mm hylsa.
 
Vrid den ett kvarts varv motsols för att lossa fästpluggarna.
 
Lossa kablaget som sitter i låsenheten. Håll in låssprinten när kontakten lossas.
 
Vik kabeln åt sidan.
 
Lossa den andra änden av Bowden-kabeln. Lyft upp låsmekanismen och trä av plasthylsan. Trä sedan ur Bowdenkabeln ur klykan under låsenheten.
 
Koppla loss högtalarkabeln uppe vid backspegeln.
 
Vik nu ut hela den inre panelen och ställ den på något så att den får stöd.
 
Lossa skruvarna som håller rutan på plats. Den bakre skruven visas på bilden.
Notera: Om det inte gått att hissa ned rutan kan du följa instruktionen sist i denna artikel.
 
Lossa även den främre skruven som håller rutan.
 
Lyft nu ur rutan ur dörren. Lyft den i bakkant och försiktigt ur dörren framåtlutad.
 
Lyft rutan försiktigt uppåt utanför dörrkarmen. Bänd inte för mycket i rutan.
 
Lägg rutan på något mjukt så att den inte tar skada.
 
Koppla ur kontakten till motorn. Tryck ned spärren ovanpå kontakten och dra loss den.
 
Motorn sitter fixerad med en bygel i dörren. Lossa denna bygel med en 10 mm hylsa. Bulten skall egentligen lossas med en invändig torx-hylsa, men en 10 mm hylsa går om man är försiktig.
 
Dra sedan hylsan av motorn och plocka bort den från dörren. Det går att dra av bygeln utan att lossa skruven helt, men det är lättare om den lossas. Tänk bara på att sätta ihop den på rätt sätt vid återmonteringen.
 
Lossa dämparen som håller dörren. Den sitter med en 17 mm bult. När denna är lossad kan dörren öppnas mer. Var försiktig så att den inte öppnar för mycket och tar skada.
 
Lossa bultarna som håller fönstermekanismen i nederkant. Börja med den bakre. Prova en hylsa som passar. I mitt fall fungerade det bra med en 5,5 mm insex-hylsa. Skruva bulten tills fönstermekanismen sitter löst.
 
Gör samma sak med den främre bulten. Den sitter lite trångt till, men om man håller dämparen åt sidan går det att komma åt.
 
Lossa fönstermekanismens bakre övre fästbult. Det går bra att använda en 10 mm hylsa. Lossa sedan den främre bulten på samma sätt.
 
Knipsa av buntbantet som säkrar fönstermekanismens vajer i dörren.
 
Sänk ner mekanismen i nederkant av dörren.
 
Lyft ur den bakre delen först.
 
Lyft ur den främre delen med motorn sedan.
 
På bilden syns den urmonterade fönstermekanismen med motor.
 
Här är orsaken till problemen. Plasten har gått sönder och gjort att vajern saknar mothåll. Detta kan sedan leda till att motorn "kuggar över" och funktionen blir sämre och sämre.
 
Den nya mekanismen med plast som är hel.
 
Skruva loss bultarna som håller motorn. På min bil satt det bara tre bultar monterade på både höger och vänster sida. Detta har förmodligen bidragit till att mekanismen går sönder.
 
Elhissmotorn helt urmonterad.
 
Den trasiga mekanismen.
 
Den nya fräscha mekanismen.
 
Motorn återmonterad. Mina båda främre fönsterhissmotorer satt enbart monterade med tre skruvar. Jag har monterat de nya mekanismerna med fyra skruvar. Jag tror det kommer att ge längre hållbarhet.
 
Återmonteringen är ganska enkel. Det är i princip bara att upprepa stegen ovan baklänges. Den nya mekanismen hade insexbultar i nederkant, 5 mm hylsa.
 
Säkra den nya mekanismens wire med ett nytt buntband.
 
När rutan sänks tillbaka ned i dörren är det viktigt att vara försiktig så att fönsterlisten hamnar rätt. Här hjälper jag till med ett panelverktyg för att underlätta.
 
Rutan återmonterad på rätt sida listen.
 
Kontrollera att alla plastclips i den yttre panelen är hela innan den återmonteras.
 
 

Sammanfattning:
Återmontering görs i omvänd ordning. Var noggrann så att inget steg missas. När allt är ihopsatt är det dags att koppla in batteriet igen. När elhissen körs första gången måste den initieras. Eftersom hissen inte vet exakt var den är kommer den att köra lite i taget. Hissa upp rutan. Kör sedan ner rutan hela vägen i ett svep. Kör upp rutan igen, och så är den initierad. Denna procedur kan behöva återupprepas. Vid ett av bytena stannade elhissen längst ned. Då stängde jag av tändningen och började om och då fungerade allt som det skall.

Problem att sänka ned rutan:
När jag bytte fönstermekanism på höger sida gick elhissen inte att använda alls. Hellre än att riskera att något skulle skada rutan valde jag att demontera panelerna och stegen nedan berättar vad jag gjorde.

Steg för att sänka ned rutan manuellt:
A. Demontera panelerna enligt steg 1-30 ovan.
B. Lossa kontaktstycket från motorn. (bild 36)
C. Skruva loss motorn från fönstermekanismen. En av skruvarna syns på bilden. De andra sitter nedanför plåten.
D. Lossa bygeln enligt steg 37-38.
E. Nu kan motorn plockas ur separat.
F. Med motorn demonterad går det lätt att sänka rutan till lagom höjd.
G. Fortsätt med demonteringen enligt steg 31-59 (ett par steg kan naturligtvis hoppas över eftersom motorn är demonterad).


Författare: Mattias Karlström
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.