AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Byte baklucka + gångjärn E39 touring

Svårighetsgrad: 4
Tid:
Verktyg: Stjärnmejsel
Torxmejsel 20
Torxbit 30 för spärrskaft
19 mm hylsa, gärna 8-kantig
Förklaring
Rutan, och därmed luckan, blev svår att manövrera. Jag trodde att gasfjädrarna var kassa men det visade sig till slut att ett gångjärn hade skurit. Denna beskrivning avser alltså byte av gångjärn, men eftersom luckan och rutan måste tas bort kan delar av beskrivningen användas för demontering av dessa också. Med denna metod byter man själv lätt både lucka och ruta utan hjälp.
Ta bort panelen runt låset. Det sitter med clips. AutoPower.se - Byte baklucka E39
Ta bort lamphållarna för bakljusen. AutoPower.se - Byte baklucka E39
Peta ut varningslampan, lossa kontakten. AutoPower.se - Byte baklucka E39
Ta bort verktygsfacket. Tre av skruvarna som håller panelen sitter innanför gångjärnen och det är svårt att komma åt dom med verktygsfacket på plats. Börja med att lossa stoppstropparna genom att trycka dom uppåt/inåt. AutoPower.se - Byte baklucka E39
Vik verktygsfacket neråt så långt det går. Dra rakt ut. Det lossnar utan att man behöver ta i. AutoPower.se - Byte baklucka E39
Lossa kåpan över låskistan till bakrutan och torkarmotorn. Den sitter med clips och lossas uppåt. Därunder sitter två av de elva skruvarna som håller panelen. AutoPower.se - Byte baklucka E39
Lossa resterande nio stjärnskruvar som håller panelen. AutoPower.se - Byte baklucka E39
Skruvarna är placerade enligt bilden. AutoPower.se - Byte baklucka E39
Lossa nödöppningsvajern och peta in fästet i hålet. Nu kan hela panelen enkelt tas bort genom att dra försiktigt så de fyra clipsen lossnar. AutoPower.se - Byte baklucka E39
Lossa övriga paneler i baklucka och bakruta. De sitter med clips, men man kan behöva lossa intilliggande paneler samtidigt för att de ska gå enkelt. Peta ut clipsen på sidorna om sidopanelerna på luckan. AutoPower.se - Byte baklucka E39
Nu skall gångjärn och kabelgenomföringar vara synliga. AutoPower.se - Byte baklucka E39
Kåporna över gångjärnen, luckan till vänster och rutan till höger. Där inne går kabelstammarna. AutoPower.se - Byte baklucka E39
Ta loss täckkåporna för kabelstammarna för bakrutan. Torx 20. AutoPower.se - Byte baklucka E39
Ta ur kabelstammarna ur rutan och lossa spolarslangen. Bakom täckkåpan sitter antennförstärkaren. Skruva loss bakrutan från gångjärnen. Håll i den så den inte trillar ned när skruvarna är loss, ha gärna en filt eller liknande på taket. AutoPower.se - Byte baklucka E39
Öppna luckan och ta bort låsningarna för gasfjädrarna. Detta är nödvändigt om gångjärnen skall bytas. AutoPower.se - Byte baklucka E39
Peta loss gasfjädern. AutoPower.se - Byte baklucka E39
Lossa alla kontakter och ta ur kabelstammarna ur luckan. AutoPower.se - Byte baklucka E39
Följ kablarna från ingångarna i "fågelbadet". AutoPower.se - Byte baklucka E39
Ta bort täckkåporna för kabelstammarna till bakluckan. Torx 20. AutoPower.se - Byte baklucka E39
Kåporna borta. AutoPower.se - Byte baklucka E39
Lägg upp kabelstammarna på taket. AutoPower.se - Byte baklucka E39
Öppna luckan och ta bort låsningen för gasfjädrarna. Peta bort gasfjädrarna, luckan måste hållas uppe med handkraft nu. AutoPower.se - Byte baklucka E39
Fäll ned luckan försiktigt, gasfjädrarna är ju lossade. Det gör inget om den går i lås. Lossa dom fyra stjärnmuttrarna, en åttakantig 19 mm-hylsa är perfekt. Sedan kan gångjärnen vikas upp och luckan är frigjord. Lås upp den med nödöppningen om det behövs och lyft bort den. AutoPower.se - Byte baklucka E39
Gångjärnen kan nu bytas om så önskas, skruvarna är torx 30. Återmontera i motsatt ordning.

Lycka till.
AutoPower.se - Byte baklucka E39

Författare: Jan Söderman
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.