AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Vevhusventilation M54

 

Vevhusventilation E39, M54

 

Denna instruktion beskriver hur man demonterar och rengör vevhusventilation på M54 motorn, i mitt fall en -99:a.

Symtom på problem med vevhusventilationen är: Tappad effekt, ostabilt tomgångsvarvtal, oren gång på tomgång, rycker i landsvägsfart, vibration i motorn, felkoder som misständning, blandningsfel, osv.

Jag hade även konstiga ljud från motorn som gurglande och brummanden.

Funktionen verkar vara komplicerad och jag har i dagsläget inte grepp om hur den fungerar fullt ut men att alla slangar är rena och hela, samt att själva oljeavskiljaren (dosan) fungerar fullt ut (den innehåller två membran och 1 fjäder) verkar vara otroligt viktigt för att motorn ska gå bra.

Innan man gör denna åtgärd bör man fövissa sig om att felet inte beror på någon annan komponent på motorn t.ex någon givare genom att göra en utläsning av felkoder.

Felkoder som misständing och fel blandningsförhållande kan dock relateras till vevhusventilationen.

 

Tidsåtgång: 2 tim men räkna med en längre tid eftersom det är ganska trångt.

 

Svårighetsgrad: Ganska komplicerat eftersom det är ganska trångt, var noggrann med att inte skada kablage och skarvdon, och notera var skarvdonen har suttit när du demonterar.

Du behöver också tillgång till någon form av rengöringsutrustning med avfettning eller lacknafta (sprayflaska och/eller tryckluft).

Slit/dra INTE i kontakter och slangar. Det finns ofta en liten spärr/ flärp som måste lättas på eller tryckas på innan det kan tas isär. Tålamod är i regel bättre än råstyrka för den här sortens arbete.

 

Verktyg: Spårmejsejslar, stjärnmejsel, mejsel för slangklämmor, torx bits, spärrskaft, 10 och 13 hylsor, avfettning eller lacknafta.

 

Reservdelar, artikelnummer, kostnad (i mitt fall) 1283kr.

Jag bytte oljeavskiljaren och alla slangar till den utom den i framkant på ventilkåpan eftersom den visade sig vara i bra skick efter rengöring.

Använd OEM: http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=GM04740) för att ta reda på partnummer på dom delar du behöver byta.

 

 1. Demontera täcklocket (13) på insuget, 2 st10 mm bult (15) finns under dom 2 små locken (14), pilla bort locken med en smal mejsel.

 

Figur 1:

 


 1. Lossa dom elektriska anslutningarna allteftersom och notera var dom satt.

Lossa 13 mm bult (10,11) samt slangklämmor (4), (6) och (15) och ta bort hela insugsljuddämparen inklusive luftmängdsmätaren (1). Ta bort den grenade gummibälgen 5.

Figur 2.

Figur 3.

 

 

 

 

 

 1. Lossa dom två 10mm muttrarna samt 10 mm bulten som håller förgreningsdosan för alla kablar till givare, se 10 mm bulten nedan, dom 2 muttrarna syns ej på denna bild. 

 1. Lossa dom elektriska anslutningarna allteftersom och notera var dom satt. Lossa dom två torxskruvarna (11) och ta bort ställdonet 6 nedan.

5.     Lossa dom elektriska anslutningarna allteftersom och notera var dom satt. Ta bort tomgångsmotorn (7) nedan.

Figur 4.


 

 1. Gör rent ordentligt där oljestickans rör går ner i oljetråget innan demontering. Ta ur oljestickan, lösgör röret som sitter i clipset (17), Ta loss gummislangen som sitter på röret till oljestickan. Lossa 13mm bult (13). Dra oljesticksröret rakt upp ( ev får du vrida röret när du drar upp det) och ta bort det. Sätt en bit ren trasa i hålet på oljetråget.

Figur 5.


 

 1. Lossa dom elektriska anslutningarna allteftersom och notera var dom satt. Lossa dom fyra 10mm bultarna (3), lossa gasvajer och ta bort spjällhuset, var försiktig med gummipackningen som sitter mot insugningsröret.

Figur 6.

 

 

 1. Nu har vi kommit fram till väsentligheterna! Lossa rören genom att klämma om anslutningarna och dra samtidigt- lite krångligt och trångt på en del ställen.
  Ta bort röret (7) som sitter ovanpå insugningsröret med snabbkoppling mellan cyl 5 och 6 på insugningsröret i bakkant på motorn, i framänden med en slangklämma mellan insugningsrör på cyl 1 och 2. Notera var den tunna slangen (6) går och ta bort den i båda ändar. Lossa slang (3) i båda ändar. Lossa slang (4) i dosan (1).


 2. Du kan nu lossa dom 2 torxskruvarna (5) och ta bort hela dosan (1).

  Figur 7.

 

 

 

 1. Se figur 4, lossa skruv (12), lyft bort fördelningsröret (5), gör rent kanalerna i fördelningsröret samt dom matchande hålen i insugningsröret, byt helst O-ringar innan montering.

 2. Rengör och inspektera alla slangar och byt vid minsta tveksamhet, partnummer finns t.ex på OEM (http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=GM04740) .
  Dosan (1) bör alltid bytas eftersom man inte kan veta om membranet inuti är skadat!


 3. Så här såg mina delar ut efter demontering, observera det spruckna membranet i dosan (går normalt inte att ta isär) samt det helt igensatta röret .


 1. Gör en mycket noggrann rengöring av röret till oljestickan, speciellt där röret (4) ansluts. Det är endast ett litet hål i röret och det sätts lätt igen med tiden. Rensa med lösningsmedel och en tunn tråd från båda håll tills lösningsmedlet du häller i är helt rent. Blås igenom för att kolla att det kommer att fungera i bilen sedan.

 2. Gör även en mycket noggrann rengöring av fördelningsröret (fig 4 nr 5), var helt igenkoksat på min bil och i mitt fall hade övrigt jobb varit helt bortkastat eftersom vevhusventilationen inte hade fungerat.

 3. Montering i omvänd ordning, smörj gärna o-ringarna lätt med lite olja så går det lättare att montera.

Författare: FAF
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.