AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Navi Business på E61

Denna instruktion beskriver hur man installerar hårdvaran för navigation business i en bil utan fabriksmonterad navi. Notera att man sannolikt måste uppdatera bilens mjukvara för att navigatorn ska fungera till 100 %, eller ens överhuvudtaget.

I vanlig ordning är detta menat som en ren information/beskrivning av hur det gick till på min egen bil (E61 530d byggd 11/04) och tar jag därmed inget som helst ansvar för ev skador, fel och extrakostnader som kan uppstå på andra fordon genom arbete helt eller delvis efter denna info.

Tidsåtgång: 30min men räkna med en timme om det är första gången du plockar ner centerkonsolen.

Svårighetsgrad: Enkelt, men var noggrann med att inte skada/klämma kablage od. och riv inte för hårt i lister och paneler så clips skadas.

Verktyg: Spårmejsel, stjärnmejsel, torx 10 bit, litet spärrskaft, buntband, trasa eller tejp

Hårdvara, artikelnummer, kostnad (i mitt fall) och övrigt:
-M-ASK med navigation (1100 spänn på ebay)
-GPS mottagare 65.90-8 375 944 från E39 (350 spänn på ebay)
-Förlängningskabel till mottagaren (min hade bara 5-10cm kabel) 61126907094 (335 spänn på BMW)
-Navi business DVD (400 spänn på ebay)
-Programmering på BMW (ca 2500 spänn enl. offert)

Övrigt: Enl utsago sitter det redan en GPS-mottagare i hajfenan men eftersom antennkabel inte är dragen måste man riva ner hela innertaket för att ansluta den till navin. Därför använder jag e39ans prylar istället då dom är enkla att gömma undan och kontakterna passar rakt på enheten.

Slit/dra INTE i kontakter. Det finns i regel ngn liten spärr/flärp som måste lättas på innan det kan tas isär. Tålamod är i regel bättre än råstyrka för den här sortens operationer. Nu kör vi!

  1. Koppla loss batteriet och se till att polen inte kan få kontakt med ngt.

  2. Ta en spårmejsel eller liknande och bänd försiktigt ut den långa dekorlisten med ACutblåsen i. Linda gärna en trasa eller lite tejp runt mejseln så den inte repar ngt. När man får in fingrarna bakom är det bara att dra försiktigt utåt bit för bit så släpper den till slut.
  3. Tryck ut kontakten för dörrlåsning och varningsblinkers och koppla loss kabeln. Nu kan du ta bort dekorlisten
  4. Centerpanelen sitter dels med en krysskruv på var sida, ta bort dom, dels sitter den med clips på sidan och i underkant.

  5. Sidoclipsen sitter precis ovanför förvaringsfacket. Sätt in en spårmejsel där och bänd försiktigt så släpper dom. Dom nedre clipsen är svåra att komma åt men brukar släppa om man bänder försiktigt precis ovanför brytningen i panelen. Ta sen bort de 3 AC-kontakterna.


  6. Lyft bort centerpanelen och skruva bort de 2 inringade krysskruvarna som håller CDn. Ta ut CDn och lossa antennkabel/kablar och det stora svarta kontaktdonet. Lägg undan CDn.

  7. Skärmen måste bort så ta bort de 2 skruvarna som håller den med en torx 10 bit. Dra den övre delen åt dig och tryck den nedre delen uppåt så kommer skärmen ut.


  8. Rakt bakom skärmen sitter korgen för centerhögtalaren. Lossa gallret genom att klämma ihop låsflärparna på 6 ställen. Med gallret borta så kan man sätta ner GPS-mottagaren och fästa den med tex buntband. Det finns redan hål upptagna i krogen för att dra buntband och antennkabel.  9. Dra antennkabeln ner till DVDn på lämpligt ställe. Jag har som synes dragit den till vänster på bilden bredvid AC-utblåsen. Plugga in kablarna i DVDn. GPS-antennkabeln till den ”blå” ingången (nya enheten överst, gamla under).  10. Dags att skruva ihop allt igen, koppla på batteriet och dra igång på bilen. Den ska hitta nya enheten men kräver sannolikt mjukvaruuppdatering för att allt ska fungera ordentligt.


Författare: Mattias
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.