AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Justering av sufflett och sufflettlucka

Svårighetsgrad: 4
Tid: 2 timmar
Verktyg: Torx T20, hylsa 15, stjärnmejsel och utombordsfett
Förklaring
Om sufflett och lucka fastnar/ tar i varandra vid nedcabbning så kommer här ett förslag på hur man kan göra.Bild 1

Under resans gång är det viktigt att kolla att det inte spänner i suffletten utan att det i detta läge går att lea den framåt och bakåt någon halvcentimeter i överkant ovanför rutan. (Får absolut inte spänna!)Bild 2

Till vänster i bagageutrymme sitter två motorer varav nr 1 på bilden sköter cabluckan och låsningen till den. Nr 2 driver suffletten.Bild 3

Motor nr 1 i bagageutrymmet skall kollas genom att man lossar wire och stag ( nr 1 ) så att dessa båda armar glappar en aning mot stoppet ( nr 2). Om det inte glappar, dra då spak ( nr 3) neråt så att motorn lossar, jag fick använda en polygrip då det var så spänt mot mothållet, håll dessa mot mothållet och tryck tillbaka motorn som sitter på baksidan utav plåten. Montera wire och stag ( nr 1 ) igen.Bild 4

Under cabbluckan (se bild 4) så finns dessa stag och armar, börja med att lossa stag nr 3 och sedan arm nr 1 i bakkant och smörj upp dess lager (det hade ärjat ihop på min bil, så den gick knappt att snurra på den), den lossas underifrån framför motor nr 2 i bagageutrymmet med en 15 mm hylsa, återmontera sedan (se bild 2).

Nu ska man nollställa systemet och det gör man så att man trycker på cabbknappen framåt med avstängd tändning och sedan håller man kvar knappen och slår på tändningen, efter en stund så börjar den att cabba ner och sedan cabba upp och det är viktigt att man inte släpper knappen förrän den har cabbat upp hela vägen (jag har en helautomatisk cabb men jag tror att man gör likadant på halvautomatiska cabbarna med nollställning), förutom om det tar emot någonstans.Bild 5

Om man skall ge sig på nedanstående punkt är det viktigt att man är försiktig och inte det minsta osäker på att man klarar av det, för att cabben kan hänga sig om man skruvar för mycket, så testa att köra suffletten en gång för mycket än en gång för lite mellan varje gång ni skruvar!

Om ovanstående saker inte har hjälpt så kan man skruva på ändlägesbrytaren S2 (se bild 5, nedre stjärnskruven på bilden) som sitter på motor nummer 2 (se bild 2) MYCKET FÖRSIKTIGT medurs med MAX ¼ varv åt gången efter det att man märkt ut armen nr 2 i bild 4 med tex en tejpbit i bilen och en på armen som är parallella med varandra, så att man ser hur mycket den flyttar sig framåt, varje ¼ varv flyttar den ca 1-2 mm framåt, vilket är mycket i detta sammanhang.

Vid behov justeras stag nr 3 (se bild 4), men om det inte har varit skruvat på tidigare så skall det inte behövas nu heller, för då har man skruvar för mycket på justering S2.

Lycka till!

Författare: Stefan Olsson (Bästkusten)
Fotograf: Mia Gustavsson
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.