AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Montera extraljusbrytare E9x

Det finns inte alltför många platser att placera en egen brytare på i en E90/E91. De flesta ytor har något bakom eller sitter bökigt till. Brytaren ska ju helst sitta åtkomligt också. Dock finns det lite utrymme i ljuskontrollen som går att nyttja.

1. Lossa förvaringsfacket. Sitter med två torx. Det blir lättare att dra kabel samt demontera ljuskontrollen då.

2. Ta bort ljuskontrollen. Den sitter med friktionsstift och trycks ut från insidan. Ta bort kabeln.
Montera extraljusbrytare E9x
3. Ta bort ringen runt strömställaren samt locket till vänster. Som synes finns det lite utrymme här (om man inte har något tillval). Montera extraljusbrytare E9x
4. Beroende på val av brytare så kan man behöva ta bort lite plast men var försiktig. Det spricker lätt. Montera extraljusbrytare E9x
5. När brytaren monteras så var noga med att den inte tar i väggarna när locket återmonteras. Det kan även vara lite svårt att få den exakt rakt. Borra flera små hål efter kanten och sedan med en lite större borr. Fila upp resten. Det blir enklare om man har en brytare för runt hål. Montera extraljusbrytare E9x
6. I övre hörnet på ljuskontrollen finns det utrymme för att borra igenom en kabel. Montera extraljusbrytare E9x
7. Löd fast kabeln på brytaren och montera en kontakt på andra kabeländan så hela ljuskontrollen går att ta bort senare om det behövs. Montera extraljusbrytare E9x
8. Återmontera locket, ringen, originalkontakten samt tryck tillbaka ljuskontrollen i hålet. Kontrollera att stiften går i hålen. Skruva tillbaka myntfacket. Nu har du en egen brytare till valfri funktion. Montera extraljusbrytare E9x

Författare: Per Edström
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.