AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Nivåkontroll på ZF 5HP automatlåda utan oljesticka

Svårighetsgrad: 3
Tid: 30 min
Verktyg: Lyft och verktyg enligt beskrivning
Förklaring

Nivåkontroll ZF 5HP 5-växlade automatlådor utan oljesticka

Gäller alla 5-växlade ZF lådor efter 02/91

 

 

 

Tillvägagångssätt i korthet

 

Med motorn på tomgång öppnar man påfyllningspluggen när ATF oljan kommit upp i 30 grader (öppningstemperatur) och toppar med olja tills det rinner över för att sedan låta det stå och fortsätta rinna över tills temperaturen når 40 grader (optimal stängningstemperatur) då pluggen stängs.

 

Korrekt nivå kan alltså inte avläsas när ATF oljan är driftsvarm (ca 80 grader)! Räkna med att en driftvarm låda behöver svalna upp till ca 4 timmar med avstängd motor för att ATF oljans temperatur ska hinna sjunka till under 30 grader.

 

 

Hypotetisk oljesticka

 

Stängningstemperaturerna kan omvandlas till en hypotetisk oljesticka. Ju högre stängningstemperatur man inväntar med rinnande flöde innan pluggen stängs desto lägre blir oljenivån. Lägsta tillåtna stängningstemperatur är 37 grader (motsvarar maxinivån) enligt ZF funktionsmanual. Högsta tillåtna stängningstemperatur är 50 grader (motsvarar mininivån).

 

 

 

 • Följ stängnings- och öppningstemperatur så exakt det går för att undvika växlingsstörningar.

 

 • Optimal stängningstemperatur 40 grader eftersträvas.

 

 • Det måste gå minst 60 sekunder mellan öppning (30 grader) och stängning (40 grader).

 

 • Korrekt nivå kan inte avläsas förrän minst 2 minuter efter det att drivhjulen (lådans utgående axel) slutat rotera.

 

 • I BMW TIS tillåts en stängningstemperatur inom 30 – 50 grader med DIS diagnosutrustning med. Notera att stängningstemperaturer under 37 grader med rinnande flöde innebär större nivåer än den maxinivå som tillverkaren ZF anger.

 

 

Material

 

 • Lyft eller 4 pallbockar så att bilen kan lyftas upp i horisontellt läge med anordning så att motorn kan köras på tomgång en längre tid med bilen upplyft
 • ATF-olja av rätt kvantitet och specifikation. Vid misstanke om låg nivå räkna med 1 - 2 liter för toppning. Ny olja ska hålla minst rumstemperatur.
 • Ny tätningsring för påfyllningsplugg
 • Torx- och insexsats med momentnyckel
 • DIS eller motsvarande diagnosutrustning (eller digital temperaturmätare med givare på sladd) för temperaturmätning i vätska
 • Rent uppsamlingskärl
 • Pump för oljepåfyllning alternativt tratt med ca 2 meter lång slang
 • Kontaktspray
 • Smörjolja och smörjfett

 

 

Arbetsmoment

 

 1. Kall motor och låda (kallare än 30 grader). Starta motorn och låt den gå på tomgång. Trampa på bromsen och för spaken genom alla lägen och vänta i ca 3 sekunder på varje läge. Om bilen har M eller vinter eller Steptronic program lägg även i detta och dra på varje spakläge i tre sekunder tills oljans temperatur stigit till max 30 grader (kontrollera med DIS eller annan diagnosutrustning eller om detta inte finns, kontrollera att lådans tråg inte är varmare än handvarmt).

 

 1. När ATF temperaturen är strax under 30 grader, hissa upp bilen i horisontellt läge, P läge och motor på tomgång, lossa påfyllningspluggen och var beredd med ett rent uppsamlingskärl för att fånga upp ev. olja som flödar ut.

 

 1. Mät oljetemperatur med DIS eller annan diagnosutrustning alternativt en digitaltermometer med givare i påfyllningshålet. Fäst givaren på en krokformad ståltråd så att den inte hamnar ovanför oljenivån när den förs upp genom påfyllningshålet. OBS Påfyllningspluggen får endast vara öppen med motorn på tomgång!

 

 1. Om olja börjar rinna ut omedelbart vid 30 grader är det för mycket olja i, låt den då fortsätta rinna ur med motorn på tomgång. Oljan värms upp, expanderar och rinner ut allteftersom temperaturen stiger. Var beredd att börja fylla om det slutar rinna. När den når 40 grader och det rinner med ett tunt flöde, skruva tillbaka påfyllningspluggen med ny tätningsring och dra åt med specificerat moment. Stäng av motor och tändning. Nivån är korrekt.

 

 1. Om olja inte rinner ut vid 30 grader, är det bråttom att toppa (var förberedd att inom bara ett par minuter kunna få i ett par liter ny olja). Det måste hinna börja rinna över före temperaturen når 40 grader. När det börjar rinna över, låt det fortsätta stå och rinna över tills temperaturen når optimala stängningstemperaturen 40 grader. Skruva då tillbaka påfyllningspluggen med ny tätningsring och dra åt med specificerat moment. Stäng sedan av motor och tändning. Nivån är korrekt!

 

 1. Passa på att kontrollera om det finns tecken på oljeläckage kring kylare, kylslangar, konverter, ventilationsöppningar, utgående axel och växelmekanismens genomföring. Vrid moturs och dra ur kanonkontakten på lådans utsida och undersök kontakten mellan stiften. Var försiktig eftersom plasten kan vara spröd på äldre bilar. Ta på lite kontaktspray. Lägg på lite vaselin på kontaktens tätningar för att underlätta återmontering.

 

 

 

Specifikationer

 

 

5HP18 svart skylt

 

Specifikation: ZF klass 11B (Dexron III)

Påfyllningsplugg: trågets bakkant

Åtdragningsmoment påfyllningsplugg 100 Nm

 

5HP18 grön skylt

 

Specifikation: Esso LT 71 141

Påfyllningsplugg: trågets bakkant

Åtdragningsmoment påfyllningsplugg 100 Nm

 

5HP19

 

Specifikation: Esso LT 71 141

Påfyllningsplugg: vänster sida längst bak i godset ovanför tråget

Åtdragningsmoment påfyllningsplugg 30 Nm

 

5HP24

 

Specifikation: Esso LT 71 141

Påfyllningsplugg: höger sida längst bak i godset ovanför tråget

Åtdragningsmoment påfyllningsplugg 35 Nm

 

5HP30 svart skylt

 

Specifikation: Shell LA 2634

Påfyllningsplugg: på trågets undersida

Åtdragningsmoment påfyllningsplugg 100 Nm

 

5HP30 grön skylt

 

Specifikation: Esso LT 71 141

Påfyllningsplugg: på trågets undersida

Åtdragningsmoment påfyllningsplugg 100 Nm


Författare: molle325
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.