AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Oljebyte på ZF automatlåda utan oljesticka

Svårighetsgrad: 3
Tid: 1 timme
Verktyg: Lyft samt verktyg enligt beskrivning
Förklaring

Oljebyte ZF 5HP 5-växlade automatlådor utan oljesticka

 

Gäller alla 5-växlade ZF lådor efter 02/91

 

 

Inledning

 

ATF är en hydraulolja som jobbar i lådans slutna hydrauliksystem. I ZFs funktionsmanual för ZF 5HP dvs 5-växlade automatlådor med SHELL LA 2634 samt ESSO LT 71141 olja av syntetisk typ stipuleras oljebyte var tionde år. Efter ett oljebyte kan växlingarna ibland upplevas lite mjukare eftersom viskositet och friktionsegenskaper återfår de värden som mjukvaran är anpassad för. För detta syfte rekommenderar ZF ett extra byte vid 15000 mil om detta miltal uppnås före 10 år:

 

5HP18 med svart skylt: Varje inspektion II

5HP18 med grön skylt: Det som inträffar först 15000 mil eller 10 år

5HP19/24/30: Det som inträffar först 15000 mil eller 10 år

 

Som en jämförelse, i BMW TIS instruktion anges alla ZF 5HP lådor (utom 5HP18 med svart skylt) ha ”life-time oil” med förklaringen att ”oljebyte inte behövs under lådans livslängd”. Detta stöds alltså inte direkt av tillverkaren ZF som för dessa 5HP lådor ursprungligen angav 10 år som bytesintervall.

 

 

Oljebyte tillvägagångssätt i korthet

 

Dessa lådor saknar påfyllningsrör och oljesticka efter 02/91 vilket komplicerar oljebytet men det är ändå inte svårt för en person med mekvana om tillgång till lyft finns. I korthet kan oljebytet delas upp i fyra moment:

 

 1. Förbered så att oljetemperaturen är strax under 30 grader och lyft upp bilen
 2. Tömning av olja, rengör tråg och byt filter
 3. Gör en första påfyllning av ny olja med avstängd motor
 4. Gör en andra påfyllning av ny olja med motorn på tomgång och avsluta med nivåkontroll

 

 

Material

 

 • Lyft eller 4 pallbockar så att bilen kan lyftas upp i horisontellt läge med anordning så att motorn kan köras på tomgång en längre tid med bilen upplyft
 • ATF-olja av rätt kvantitet och specifikation. Räkna med 1 liter mer än specificerad kvantitet för att täcka in överfyllning och spill. Ny olja ska hålla minst rumstemperatur.
 • Filter samt packning för tätning mellan filter och ventilhus
 • Trågpackning
 • Tätningsringar för påfyllningsplugg samt avtappningsplugg
 • 3-4 extra torxskruvar för tråget
 • Torx- och insexsats med momentnyckel
 • DIS eller motsvarande diagnosutrustning (eller digital temperaturmätare med givare på sladd) för temperaturmätning i vätska
 • Rent uppsamlingskärl som rymmer 10 liter (helst som täcker trågets yta)
 • Pump för oljepåfyllning alternativt ren tratt med ca 2 meter lång ren slang
 • Kontaktspray
 • Smörjolja och smörjfett

 

 

Arbetsmoment

 

 

Moment 1 - Förberedelse

 

 1. Om bilen ska köras en längre sträcka till ett ställe med lyft så att motor och låda hinner bli driftsvarma, räkna med att lådan behöver svalna 3-4 timmar med avstängd motor för att temperaturen ska hamna inom 30-50 grader. Om oljan töms när lådan är driftsvarm (80 grader) behövs 1-2 liter extra olja utöver nedan specificerad mängd vid påfyllning. Fyllning av kall olja i en driftsvarm låda kan dessutom leda till skador och felaktig nivå.

 

 1. Hissa upp bilen i horisontellt läge. Passa på att kontrollera om det finns tecken på oljeläckage kring kylare, kylslangar, konverter, ventilationsöppningar, utgående axel och växelmekanismens genomföring. Vrid moturs och dra ur kanonkontakten på lådans utsida och undersök kontakten mellan stiften. Var försiktig eftersom plasten kan vara spröd på äldre bilar. Ta på lite kontaktspray. Lägg på lite vaselin på kontaktens tätningar för att underlätta återmontering.

 

 

Moment 2 - Tömning av gammal olja

 

 1. Lossa avtappningspluggen i botten av tråget. Lossa sedan även påfyllningspluggen och ge oljan tid att börja rinna ur. Lossa trågets skruvar. På lådor med torxskruv, se till att torxen får så bra grepp som möjligt då det är lätt att dra sönder bultskallarna och man får borra upp dem! Ta försiktigt ner tråget och var beredd på att det finns varm olja kvar i det!

 

 1. Undersök hur oljan i botten av tråget ser ut, titta efter magnetiska stålpartiklar (slitage från planetväxlar, pump, konverter) på magneterna på trågets botten. Det är normalt att det sitter ”metallmos” på magneterna redan efter 5000 mil. Känn även efter omagnetiska metallpartiklar från slitage i ventilhus (aluminium) och tex bussningar och brickor (mässing, brons) på trågets botten.

 

 1. Skruva loss filtret (torxskruv). Var beredd på att mer varm olja kommer ut när filtret lossas. Notera datummärkningen på filtret som indikation på hur länge sedan det var sedan förra bytet.

 

 1. Montera nytt filter med ny packning och dra åt med specificerat moment nedan. En dålig packning kan orsaka vinande ljud under körning och växling.

 

 1. Rengör tråget och magneterna noggrant i lösningsmedel och montera tillbaka tråget med ny trågpackning och dra åt korsvis med specificerat moment nedan. Är du ovan använd momentnyckel.

 

 1. Dra åt avtappningspluggen med ny tätningsring och dra åt med specificerat moment nedan.

 

 

Moment 3 - Första fyllningen med ny olja (avstängd motor)

 

 1. Skaka den nya oljan (tempererad 20 -30 grader) i dunken för att blanda tillsatserna.

 

 1. Fyll på med pump (eller ren slang och tratt) genom påfyllningshålet tills det rinner över. Om oljan håller ca 20 grader ska det i detta första fyllmoment gå i 2-4 liter beroende på lådans storlek.

 

 

Moment 4 - Andra fyllningen med ny olja (motor på tomgång) och nivåkontroll

 

 1. Förbered nu olja och pump (eller slang och tratt) så att påfyllning kan påbörjas och genomföras snabbt. Handbromsen åtdragen. Lägg i P läge och starta motorn. Nivån i tråget kommer att sjunka och det slutar rinna över när pumpen börjar dra.

 

 1. Mät oljetemperatur med DIS eller annan diagnosutrustning alternativt en digitaltermometer med givare i påfyllningshålet. Fäst givaren på en krokformad ståltråd så att den inte hamnar ovanför oljenivån när den förs upp genom påfyllningshålet. OBS Påfyllningspluggen får hädanefter inte vara öppen med avstängd motor!

 

 1. Med motorn på tomgång, fyll på tills det rinner över. Normalt kan det gå i ytterligare 1-3 liter beroende på låda i denna andra fyllning. Så fort temperaturen når 30 grader gäller det att så fort som möjligt (2-3 min) få i resten av oljan tills det börjar rinna över. Låt därefter motorn gå på tomgång i en minut (pumpen i lådan ger ca 20 lit/min på tomgång) under tiden man trampar på bromsen och för spaken genom alla spaklägen och vänta i ca 3 sekunder på varje läge. Om bilen har E/S/* knapp eller Steptronic läge använd även detta och dra på varje spakläge/växel i ca tre sekunder. Om motorn därefter ska stängas av tillfälligt, skruva först tillbaka påfyllningspluggen tillfälligt!

 

 1. Utför nivåkontroll enligt [LÄNK]

 

 

 

Specifikationer

 

 

Specificerade volymer nedan är baserade på att tömning sker vid specificerad temperatur 40 grader. Om oljan tappas ur vid driftsvarm låda (80 grader) lägg på 1-2 liter extra på nedan specificerade fyllvolymer. Angivna volymer gäller exklusive konverter/momentomvandlare.

 

 

5HP18 svart skylt

 

Specifikation: ZF klass 11B (Dexron III)

Bytesintervall: Varje inspektion II

Volym: ca 3.3 liter (varierar ngt med lådans anpassning till motorstorlek)

Avtappningsplugg: trågets framkant

Påfyllningsplugg: trågets bakkant

Åtdragningsmoment: avtappningsplugg 16 Nm, filter 6 Nm, trågbultar 6 Nm, påfyllningsplugg 100 Nm

 

5HP18 grön skylt

 

Specifikation: Esso LT 71 141

Bytesintervall: Det som inträffar först 15000 mil eller 10 år

Volym ca 3.3 liter (varierar ngt med lådans anpassning till motorstorlek)

Avtappningsplugg: trågets framkant

Påfyllningsplugg: trågets bakkant

Åtdragningsmoment: avtappningsplugg 16 Nm, filter 6 Nm, trågbultar 6 Nm, påfyllningsplugg 100 Nm

 

5HP19

 

Specifikation: Esso LT 71 141

Bytesintervall: Det som inträffar först 15000 mil eller 10 år

Volym ca 6.2 liter (varierar ngt med lådans anpassning till motorstorlek)

Avtappningsplugg: trågets framkant

Påfyllningsplugg: vänster sida längst bak i godset ovanför tråget

Åtdragningsmoment: avtappningsplugg 35 Nm, filter 6 Nm, trågbultar 6 Nm, påfyllningsplugg 30 Nm

 

5HP24

 

Specifikation: Esso LT 71 141

Bytesintervall: Det som inträffar först 15000 mil eller 10 år

Volym ca 5.4 liter (varierar ngt med lådans anpassning till motorstorlek)

Avtappningsplugg: trågets framkant

Påfyllningsplugg: höger sida längst bak i godset ovanför tråget

Åtdragningsmoment: avtappningsplugg 30 Nm, filter 5 Nm, trågbultar 10 Nm, påfyllningsplugg 35 Nm

 

5HP30 svart skylt

 

Specifikation: Shell LA 2634

Bytesintervall: Det som inträffar först 15000 mil eller 10 år

Volym ca 5.5 liter (varierar ngt med lådans anpassning till motorstorlek)

Avtappningsplugg: höger sida längst fram på trågets kant

Påfyllningsplugg: på trågets undersida

Åtdragningsmoment: avtappningsplugg 50 Nm, filter 5 Nm, trågbultar 10 Nm, påfyllningsplugg 100 Nm

 

5HP30 grön skylt

 

Specifikation: Esso LT 71 141

Bytesintervall: Det som inträffar först 15000 mil eller 10 år

Volym ca 5.5 liter (varierar ngt med lådans anpassning till motorstorlek)

Avtappningsplugg: höger sida längst fram på trågets kant

Påfyllningsplugg: på trågets undersida

Åtdragningsmoment: avtappningsplugg 50 Nm, filter 5 Nm, trågbultar 10 Nm, påfyllningsplugg 100 Nm

 

 

ZF godkända ATF till 5HP18 med svart skylt (klass 11B, Dexron III)

 

ADDINOL ATF D III - ADDINOL MINERALÖL GMBH, KRUMPA/D

AGIP DEXRON III - AGIP PETROLI SPA, ROM/I

AUTOL GETRIEBEÖL ATF III - D AGIP SCHMIERTECHNIK, WÜRZBURG/D

ARAL GETR.ÖL ATF 55 F-30589 - ARAL AG, BOCHUM/D

MOTOREX ATF DEXRON III - MC BUCHER+CIE AG, LANGENTHAL/CH

CALPAMATIC FLUID III F - CALPAM GMBH, ASCHAFFENBURG/D

CASTROL TQ DEXRON III F-30520 - CASTROL LTD, SWINDON/GB

CASTROL TRANSMAX Z - CASTROL LTD, SWINDON/GB

ATF DMM - DE OLIEBRON B.V., ZWIJNDRECHT/NL

DEAFLUID 3003 - DEA MINERALÖL AG, HAMBURG/D

TRANSANTAR - DF3 ELF LUBRIFIANTS, PARIS/F

ELFMATIC G3 - ELF LUBRIFIANTS, PARIS/F

ESSO ATF D (21065) - ESSO AG, HAMBURG/D

ESSO ATF F-30320 - ESSO AG, HAMBURG/D

TITAN ATF 4000 - FUCHS MINERALÖLWERKE, MANNHEIM/D

ALMIROL ATF - KROON OIL BV, ALMELO/NL

Q8 AUTO 15 - KUWAIT PETROLEUM, HOOGVLIET/NL

OMV ATF III (F-30580) - OMV AG, SCHWECHAT/A

PANOLIN ATF DEXRON III - PANOLIN AG, MADETSWIL/CH

TRANSWAY DX III (F-30373) - SVENSKA STATOIL AB, NYNÄSHAMM/S

ATF MERCON / DEXRON III - TEXACO LUBRICANTS COMP., BEACON/USA

TEXAMATIC 7080 - TEXACO SERVICES LTD, BRÜSSEL/B

TOTAL FLUIDE AT 42 - TOTAL RAFFINAGE DISTR., PARIS/F

VEEDOL ATF DEXRON III F-30521 - VEEDOL INTERNATIONAL, SWINDON/GB

VEEDOL UNITRANS Z - VEEDOL INTERNATIONAL, SWINDON/GB

ZF ECOFLUID "A" - ZF FRIEDRICHSHAFEN AG/D

 

 

SHELL ATF LA-2634

 

SHELL ATF LA-2634 saluförs av Shell men finns även hos följande återförsäljare med reservdelsnumren:

 

BMW 83 22 9 407 765 (5 liters)

Rolls Royce PL31493PA

 

 

ZF Lifeguardfluid 5 (Esso LT 71141)

 

ESSO LT 71141 saluförs av Svenska Statoil men finns även hos följande återförsäljare med reservdelsnumren:

 

Audi G052162A1

BMW 83 22 9 407 807 (20 liters)

Citroen Z000169756

Jaguar JLM20238

Mercedes Benz A0019892203

Peugeot Z000169756

Porsche 999.917.547.00

 

Citroen och Peugeot återförsäljare brukar ha lägre priser samt även mindre förpackningar än BMW återförsäljare.


Författare: molle325
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.