AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Kontroll/byte av bromsar

Svårighetsgrad: 3
Tid: 90 min
Verktyg: 7 mm insexnyckel, (ev. skiva, bromsklotsar, fixeringsskruv till skivan)
Förklaring
Ställ bilen plant.
Fixera bilen med hjälp av handbromsen och gärna någon typ av stopp för hjulen.
Hissa upp bilen något med domkraften och lossa hjulbultarna.
Hissa upp bilen helt, så att däcket rullar fritt och tag loss hjulbultarna och hjulet.
Tag bort bromsoksfjädern.
Pressa försiktigt isär bromsklotsarna så mycket det går. En pen kan användas för detta.
Lossa bromsoket med hjälp av en insexnyckel. Insexskruvarna är normalt skyddade bakom plastskydd som först måste avlägsnas.
Vik undan bromsoket och tag ur bromsklotsarna. Sätt dit de nya bromsklotsarna och byt eventuellt ut bromsgivarkontakten som följer med bromsklotsarna.
Jag rekommenderar att byta bromsskivan i samband med byte av bromsklotsar. I synnerhet om skivan är repig eller börjar bli "tunn".
Skruva loss bromoksfästet. (Hylsa 17mm, vill jag minnas).
Skruva loss fixeringsskruven till bromsskivan. (Insexnyckel). Ibland tar den skada och det kan vara vettigt att köpa en ny.
Tag loss bromsskivan. Här kan det ibland krävas lite våld. Slå med en hammare på yttre delen av skivan och den bör lossna.
Sätt dit den nya bromsskivan.
Skruva fast den med fixeringsskruven till bromsskivan. (Gärna en ny).
Skruva fast bromsoksfästet. Drag åt hårt.
Skruva fast bromsoket. Det kan vara lite knepigt att få dit bromsoket, eftersom de nya bromsklotsarna tar större plats. Sära i så fall på bromsklotsarna med ett verktyg. I nödfall funkar BMW:s fälgkors som bändverktyg. (Ja, jag vet att det är lite epa, men det funkar).
Se till att eventuell varningskontakt för bromsbeläggens tjocklek är ansluten.
Sätt fast bromsoksfjädern.
Skruva fast hjulet och hissa ner bilen. Klart!Författare: Tommie
Fotograf: Tommie
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.