AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Byte tändenhet Xenon E46

Svårighetsgrad: 3
Tid: 2-3 h
Verktyg: Ny (begagnad) tändenhet. Ebay.de rekommenderas. Skruvmejselskaft med bitsats, spår-, stjärn- och torx-. Lång, smal och något vinklad näbbtång.
Förklaring

Felfungerande Xenonljus beror ofta(st) på att styrenheten och/eller tändenheten inte fungerar korrekt. Att ta reda på vilken av dessa enheter som inte vill vara med, klarar hemmamekaren knappast av utan att prova sig fram. Om felfunktionen bara finns på en sida (annars kan det faktiskt röra sig om ljusmodulen, men det behandlas inte här) kan det löna sig med lite dubbelarbete: om man stoppar in sin nya (begagnade) enhet i den strålkastare som fungerar och flyttar den säkert fungerande enheten till den icke-fungerande strålkastaren, får man ett direkt svar på både om den nya enheten fungerar och om man bytt rätt ”enhet” i den felfungerande. Som sagt, dubbelt arbete, men man vet åtminstone vad man gjort och var man står!

 

Enligt det här tipset kommer du att behöva rubba strålkastarens (-nas) höjdinställning, och därför rekommenderas du att t ex med ljuset riktat mot en vägg markera höjdlinjen. Strålkastarnas sidoinställning kommer inte att behöva röras.

 

Du behöver inte lossa batterikablar eller säkringar. Ha ljuset avstängt, bara, men det är ju rätt självklart.

 

 

För byte av xenon styrenhet, se särskilt mekartips om detta. Det behandlar också demonteringen fram till dess det är dags att fortsätta med tändenheten. (Om bara tändenheten skall bytas, behöver du inte alls röra styrenheten.)

 

Att byta tändenheten betyder att du har lite mer och delvis pilligare jobb framför dig. Tändenheten sitter monterad under halvljusreflektorn och du måste lossa reflektor/linspaketet för att komma åt den. Börja med att lossa alla lamporna (tre st) med resp hållare och lägg dem åt sidan. Lossa också helljusets gummimanschett. Sedan tätningslisten av plast med en gummitätning mot huven och till sist det stora strålkastar”glaset” av plast. Tätningslisten och glaset sitter med lättförståeliga plasthakar. Nu är reflektorpaketet oskyddat (!) och åtkomligt.

 

Bild 1 (Höger strålkastare)

 

Bild 2 (Höger strålkastare)

 

Reflektorpaketet sitter fäst i de båda justerskruvarna för höjd resp. sidoriktning samt i nivåregleringsmotorns stötstång. Börja med att lossa sidojusteringens fäste i reflektorns ytterkant (placeringen antyds i bild 1). Justeringens ände består av en plastring, som utan någon speciell låsning är kopplad till motsvarande runda, korta axel på reflektorn. Ringen kan med lätt kraft föras åt sidan och därmed frigöras från reflektorn.

Även om det bjöd oss emot, för vi var tvungna att rubba höjdjusteringen, gick vi sedan tillväga enligt följande.

Mellan de båda reflektorerna (egentligen helljusreflektorn och halvljuslinsen) sitter ett aluminiumfärgat plaststycke, som måste avlägsnas (bild 1 och bild 2). Det sitter fäst inifrån (från baksidan, alltså) med lodrätt expanderande plastpluggar. Man kan inte bara dra ut dem, utan bakifrån, via helljussidan, måste man trycka ihop pluggarnas flärpar samtidigt som man trycker (eller drar framifrån, i kanten, med hjälp av en mjuk krok). Bäst borde det gå med en relativt lång, smal och vinklad näbbtång. Men det är trångt. Vi gjorde så, att en tryckte ihop flärparna en och en med en skruvmejsel samtidigt som den andre drog lätt framifrån för att hindra flärparna att fjädra tillbaka.

Bild 3 (Obs nu från vänster strålkastare.)

 

Med detta plaststycke avlägsnat, kommer man åt att lossa den automatiska nivåregleringens reflektorfäste, som sitter i nederkant. Kläm ihop plastflärparna och tryck bakåt. Höjdjusteringen, som sitter i överkant, kan antagligen avlägsnas på något liknande sätt, men konstruktionen är annorlunda och vi valde den försiktigare varianten att skruva ur justerskruven helt. Höjdjusteringen har en inställningsindikator i form av en gul plastpinne, vars fria längd ger en god uppfattning så att höjden blir enkel att återställa (någorlunda) rätt, beroende på hur noggrann man är. (Notera också rekommendationen i inledningen, att märka upp ljusbildens höjdgräns på en vägg.)

Nu är reflektorn lös, sånär som på en liten el-kontakt, utan låsning, som måste lossas från halvljusdelen, innan man kan lägga reflektorpaketet åt sidan.

Nu sitter den äntligen där åtkomlig, tändenheten! Två torxskruvar och sen är det hopsättning som gäller.

 


Författare: Wilhelm och Lennart Wiberg
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.