AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Byte xenon styrdon

Svårighetsgrad: 2
Tid: 2 timmar
Verktyg: Torx-bits och 8 mm hylsa
Förklaring
Utgångsläget är att en Xenon-strålkastare plötsligt har slocknat. Har xenonlampan, styrdon eller tändenheten lagt av. Oavsett vad som gått sönder blir det ganska kostsamt. En original lampa kostar bortåt 1.000 kr, styrdon kostar 2 800 kr och tändenhet cirka 1.200 kr.

Börja med att kontrollera om xenonlampan är trasig genom att helt enkelt flytta lampan från höger strålkastaren till vänster strålkastare och vice versa. Då får du veta om det är lampan som är problemet. Att byta lampa är enkelt och tar bara några minuter och det beskrivs inte närmare här.

Är samma strålkastare fortfarande mörk finns det anledning att misstänka att styrdonet har lagt av. Det är tyvärr ett ganska vanligt fel på den här bilmodellen. Höger och vänster Xenonljus har varsitt styrdon och de är identiskt lika och därför kan vi kontrollera dem genom att byta plats på dem på samma sätt som med lamporna. De sitter under själva strålkastarpaketet och därför måste båda paketen lyftas ut innan de kan bytas.

1. Först och främst: Försäkra dig om att tändningen är av och att ljusvredet i kupén är på ”0”. Om du är riktigt paranoid bör du även lossa på minuspolen från batteriet.
2. Innan strålkastarpaketet kan skruvas loss måste munstycket för strålkastarspolningen tas bort. Börja med att tömma spolvätskebehållaren på vätska annars kommer det att rinna ut på marken senare.
3. Dra försiktigt ut spolarmunstycket i dess fulla längd. Använd en plastmejsel eller liknande för att få ut munstycket första biten utan att skada lacken. Håll fast röret med ena handens fingrar och vrid munstycket ett kvarts varv åt vänster med andra handen. Nu lossnar munstycket och röret kan försiktigt släppas in.

AutoPower mekartips - Xenon styrdon E46
Bild 1. Strålkastarspolning

4. Montera bort blinkers genom att lossa skruven (1) några varv och ta ut blinkersinsatsen. Hjälp till genom att trycka på insatsen med en mejsel inifrån motorrummet om den sitter hårt. Lossa kontakten till lampan och lägg undan insatsen. Lossa strålkastarpaketet genom att skruva loss de fyra skruvarna (2) med en 8 mm hylsa. En skruv sitter långt in och därför behövs ett långt skaft till hylsan.

AutoPower mekartips - Xenon styrdon E46
Bild 2. Strålkastarpaketet sett uppifrån.

5. Ta loss alla kabelkontakter som sitter i styrdonet och strålkastarna. Dra sedan försiktigt hela paketet framåt. Du kan behöva lirka lite grann men det behövs inget våld. Plastpanelen som sitter under strålkastaren sitter fast i skärmen med två plastklackar, hjälp till så att de släpper. När du väl fått ut paketet ska du lägga paketet upp och ned på en pall eller ett bord.

6. Ta bort styrdonet genom skruva loss de tre torx-skruvarna (3) och lyft upp den.

AutoPower mekartips - Xenon styrdon E46
Bild 3. Strålkastarpaketet upp och ned.

7. Nu är det bara att byta styrenheten och skruva ihop allt i omvänd ordning. Se till att röret för strålkastarspolningen hamnar rätt.

8. Är det fortfarande samma xenonljus som är svart får man gå vidare och anta att tändenheten behöver bytas. Hur man felsöker och byter den får ni söka på något annat ställe.

9. En sista sak: Se till att spolarmunstycket verkligen snäpper fast i röret när monterar tillbaka det, annars åker den iväg som en projektil nästa gång du kör spolningen. Bäst är att dra ut röret när du monterar på munstycket.

Författare: Yngve Johansson
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.