AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Snurrande tändningslås

Svårighetsgrad: 4
Tid: 1h
Verktyg: Liten platt mejsel, torxverktyg, hammare, körnare, låsringstång, 24mm Hylsa, 10mm Nyckel, liten stjärnmejsel.
Förklaring
Det är vanligt att tändningslåsen börjar att snurra på dessa bilar och byter man det inte i tid så får man även byta rattlåset vilket jag kommer beskriva i detta mekartips.
Notera att både ett rattlås och ett nytt tändningslås krävs!

* Ta bort betteriets minuspol (eftersom Airbagen ska bort)
Dra ut och ner ratten så lång det går för att sedan skruva loss kåpan till ratten (över med en stjänskruv och nerdre med två tox och en stjärnskruv Snurrande tändningslås
Snurrande tändningslås
* Vrid ratten ett kvarts varv och lossa sedan skruven som sitter på baksidan, vid ett halvt varv för att lossa den andra. Dra nu ut airbagen FÖRSIKTIGT då det sitter sladdar på baksidan.
* Ta bort sladdarna försiktigt och lägg sedan airbagen med knapparna till multifunktionerna neråt i bilens baksäte för att undvika att statisk elekrisitet utlöser airbagen.
* Ta bort den stora centrummuttern till rattnavet och dra FÖRSIKTIGT ratten mot dig då det sitter en kontakt till SASen där(Steer Ange Sensor)
* Ta bort kontakten till blinkers-spak och torkarspakerna för att sedan ta bort spakarna.
Snurrande tändningslås
* Skruva bort hållaren till spakarna Snurrande tändningslås
* Använd nu en låsringstång och en liten skruvmejsel för att avlägsna låsringen runt rattstången Snurrande tändningslås
* Med hjälp av körnaren och hammare slår du nu Runt/loss brytbultarna (Bild 6, med nya brytbultar) Snurrande tändningslås
*Ta bort rattlåset
* Sätt i det nya tändnigslåset i det nya rattlåset genom att stoppa i ncykeln och vrida till första läget (Radioläget) Nu stoppar du i låset i cylinden, vider om nyckeln och tar ur den.
* Klart!
*Montera i omvänd ordning.
Snurrande tändningslås

Författare: Subidius
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.