AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Fixa sned handskfackslucka E36

Svårighetsgrad: 2
Tid: 20 minuter
Verktyg: Ett par stjärnmejslar
Förklaring
Om du har en E36 finns risken att ditt handskfack ser ut så här. Det beror på att ett plastvred och/eller låsnäsan slits med tiden varvid luckan inte går igen som den skall och hänger snett en smula. Om låsnäsan blir ordentligt sliten kan även handskfacksbelysningen lysa trots att luckan är stängd. Fixa handskfack E36
Att fixa så det ser betydligt bättre ut är 20 minuters jobb och kostar cirka 30 spänn. Det som åtgår är:
51168168863 Vred 7:50
51168177889 Näsa 24:-
51161960458 Skruvkåpa 2:50 (2 st åtgår). Inte nödvändigt, men det blir snyggare och dessa brukar ofta saknas. Mer om dom senare.
Priserna är exklusive eventuell BMW CS-rabatt.
Fixa handskfack E36
Lossa de fyra skruvarna som håller panelen ovanför handsfacket. Lirka ut panelen.

Peta ur belysningsarmaturen inne i handskfacket och lossa skruven bakom den (10 mm).
Fixa handskfack E36
Lägg panelen upp-och-ner så kommer du åt mekanismen. Lossa stoppblecket ovanför vredet. Fixa handskfack E36
Skruva loss vredet, sätt dit det nya. Se till att returfjädern hamnar rätt. Fixa handskfack E36
Byt låsnäsan som sitter på handskfacksluckan. Den sitter med två små stjärnskruvar. Fixa handskfack E36
Lirka dit panelen. Använd inget våld. Kontrollera så att låsmekanismen fungerar innan du skruvar fast panelen. Fixa handskfack E36
Observera att skruvarna inte ser likadana ut. Två av skruvarna, de nedre, har spår i skallen för att hålla skruvkåporna. Om någon har meckat handskfack på bilen förut finns viss risk för att skruvarna satts in huller om buller. Man kan, för att vara på den säkra sidan, beställa nya skruvar samtidigt som man beställer det andra. Artikelnumret är i så fall 71111180290 och priset är 1:50 styck. Fixa handskfack E36
Skruva fast panelen. Sätt alltså skruvarna med spår nedtill, på de synliga platserna. Fixa handskfack E36
Tryck dit skruvkåporna. Fixa handskfack E36
Färdigt. Inte 7-seriepassning kanske, men en klar förbättring. Fixa handskfack E36

Författare: Jan Söderman
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.