AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Fixa elhissar E36

Svårighetsgrad:
Tid:
Verktyg: Bitsmejsel med Torx 20 samt Torx 10. En liten skruvmejsel eller helst en mjuk men ändå hårdplastbit, lite papper eller något annat mjukt.
Förklaring
Verkyg:
Bitsmejsel med Torx 20 samt Torx 10.
En liten skruvmejsel eller helst en mjuk men ändå hårdplastbit, lite papper eller något annat mjukt.
Ta bort "listen" genom att dra den framåt. Fixa elhissar BMW E36
Tag bort täckpluggarna under handtaget för skruvarna. Fixa elhissar BMW E36
Skruva ut skruvarna. Sitter med Torx 20. Fixa elhissar BMW E36
Drag rakt upp och lossa kontaktstycket. Fixa elhissar BMW E36
Använd tyg, papper eller liknande och lägg mot plåten för att undvika repor och andra otrevliga skador. Fixa elhissar BMW E36
Bryt lite försiktigt tills clipsen släpper. Sedan drar du ut dörrsidan mot dig. Fixa elhissar BMW E36
Tag bort kontaktstycket till diskanten. Fixa elhissar BMW E36
Vrid kontaktstycket ett kvartsvarv eller liknande så den släpper ifrån fästet på dörrsidan. Fixa elhissar BMW E36
Dörrsidan borta. Fixa elhissar BMW E36
Tag bort fukt/dammskyddet på dörren försiktigt. Fixa elhissar BMW E36
Skruva bort alla 7st skruvar (Torx 10) samt ta bort kontaktstycken. Ta tag i höljet på det stora kontaktstycket och dra det i pilensriktning. Fixa elhissar BMW E36
Exakt. Så skall det se ut. Fixa elhissar BMW E36
Tag bort locket. Fixa elhissar BMW E36
Där ser ni magneten som skall sitta i mitten utav "hålet". Fixa elhissar BMW E36
Ibland får man släppa på skruvarna till motorn (4st Torx 20) och dra bak höljet lite, då magneten kan ha åkt ner (Hade den gjort på både hö samt vä sida på min bil). Fixa elhissar BMW E36
Då inte min magnet ville sitta där den skulle utan gled ner hela tiden så gjorde jag rent med lite spolarvätska. T-röd funkar susen det med. Efter det så limmade jag helt enkelt fast magneten med superlim. INNAN NI LIMMAR så se till att ni vet vart magneten skall sitta. Testa detta innan ni gör rent samt börjar limma. Fixa elhissar BMW E36
Ställ magneten i mitten. Testa elhissarna innan ni plockar ihop dörrsidan igen. För montering: Gör demonteringen i omvändordning.. Fixa elhissar BMW E36
Forumdiskussion [LÄNK]

Författare: Andreas Lundberg
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.