AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Byte bältessträckarkabel

Svårighetsgrad: 2
Tid: 2 timmar
Verktyg: Multimeter, torxsats, diagnosdator
Förklaring
Klicka på bilderna för att förstora
AutoPower.se
Bild 1
AutoPower.se
Bild 2
AutoPower.se
Bild 3
AutoPower.se
Bild 4
AutoPower.se
Bild 5
AutoPower.se
Bild 6
AutoPower.se
Bild 7
AutoPower.se
Bild 8
AutoPower.se
Bild 9
AutoPower.se
Bild 10
AutoPower.se
Bild 11
AutoPower.se
Bild 12
AutoPower.se
Bild 13
AutoPower.se
Bild 14
AutoPower.se
Bild 15
AutoPower.se
Bild 16
AutoPower.se
Bild 17
AutoPower.se
Bild 18
AutoPower.se
Bild 19
AutoPower.se
Bild 20
AutoPower.se
Bild 21
AutoPower.se
Bild 22
AutoPower.se
Bild 23
AutoPower.se
Bild 24
AutoPower.se
Bild 25
AutoPower.se
Bild 26
AutoPower.se
Bild 27
AutoPower.se
Bild 28
AutoPower.se
Bild 29
AutoPower.se
Bild 30
AutoPower.se
Bild 31
AutoPower.se
Bild 32
Problembeskrivning

På E39/E46 modeller är det vanligt förekommande att det uppstår brott i kabel och anslutningsdon till bältessträckaren. Symptomen är att kontrollampan för Airbag lyser konstant i instrumenteringen under färd, vilket innebär att bilens airbagsystem är satt ur funktion. Notera att en konstant lysande kontrollampa för Airbag även kan ha andra orsaker. Därför bör en diagnosavläsning alltid utföras innan reparation påbörjas.

Diagnos

Kontrollampa för Airbagsystemet lyser med ett fast sken i instrumenteringen under körning, [Bild 1]. För att kunna fastställa en diagnos konsulteras en diagnosdator och bilens felkodsminne avläses och raderas. Följande felkod ligger lagrad i minnet, 03 – Passenger belt tensioner power supply, [Bild 2]. Bilen som repareras här är en BMW 523i -99 med manuellt manövrerbara standardsäten. Kabelsatsen till bältessträckaren skiljer sig beroende på typ av säte samt årsmodell på bilen. Kabelsatsen till vår bil har reservdelsnummer 61 12 9 118 095 och kostar 330 kr hos BMW Group Göteborg. I samband med reparationen används även 2 stiftkontakter med reservdelsnummer 61 13 0 006 664 som kostar 12 kr/st hos BMW Group Göteborg, 2 st skarvkontakter 0.5 – 1 mm2 (Biltema art.nr. 44-035) samt buntband.

Förfarande / Instruktioner

1.     Se till att tändningen är frånslagen.

2.     Ta loss de plastkåpor som skyddar rälsen och lossa de fyra torxbultar som håller fast sätet, [Bild 3 – 4].

3.     Det är viktigt att vi tar loss den vajer som är fäst baktill på sätet. Vajerns uppgift är att justera bältet i höjdled i förhållande till sätet. Lossa vajern genom att trycka ut sprinten lite försiktigt med en mejsel och försiktigt rulla tillbaka vajern, [Bild 5 – 6].

4.     Tippa bak sätet, undertill (på passagerarsätet) ska det finnas en ihop vikt lapp med koder på all den fabriksmonterade utrustningen. Vilket kan vara intressant att titta i, [Bild 7].

5.     Innan vi kan lyfta ur sätet, måste vi lossa den kabelstam som kommer från bilen och är ansluten till sätet. Det finns en snabbkontakt för detta under sätet, [Bild 8 – 9].

6.     Dra ner haken med fingrarna och kabelstammen trycks ut, [Bild 8 – 9].

7.     Nu kan vi lyfta ur sätet helt, [Bild 10 – 11].

8.     Demontera den plastkåpa som sitter på bältessträckaren, [Bild 12 – 13].

9.     Innan kabeln kan lossas från sträckaren behöver vi "låsa upp" kontakten, och det gör vi genom att lite försiktigt lossa på kontaktens övre del, [Bild 14].

10.  Därefter går det bra att ta loss kabeln från bältessträckaren, [Bild 15].

11.  Vi lyfter tillbaka sätet i bilen igen, men lägger den på ryggstödet så att vi lätt kan komma åt underdelen, [Bild 16].

12.  Ta loss snabbfästet från sätet och dra ut den skyddskåpa som sitter fast ovanpå snabbkontakten, [Bild 17].

13.  Ta loss alla utom de markerade kontakterna från snabbkontakten, [Bild 18].

14.  Här ser vi orsaken till den lysande kontrollampan, brott i kabeln, [Bild 19].

15.  Genom att med en nål trycka ner stiftkontakten, kan vi ta loss stiftet från snabbkontakten, [Bild 20 – 22].

16.  Med hjälp av en multimeter bekräftar vi vår misstanke om att det är brott i kabeln och eftersom stiftkontakterna är mycket små och sköra väljer vi att beställa nya istället för att löda på de befintliga på den nya kabeln.

17.  De nya stiftkontakterna är redan förberedda med sladd som enkelt kan skarvas ihop med bältessträckarkabeln, [Bild 23].

18.  Skala bort en bit av isoleringen och skarva ihop kablarna. Här använder vi oss av skarvklämmor från Biltema, [Bild 24].

19.  Kontrollera med en multimeter att skarvningen fungerar som tänkt.

20.  Montera tillbaka stiften i snabbkontakten, [Bild 25].

21.  Montera tillbaka övriga kontakter samt skyddskåpan på snabbkontakten, [Bild 26].

22.  Fäst snabbkontakten och sträckarkabeln undertill på sätet så att inget hänger löst, [Bild 27].

23.  "Lås upp" kontakten till sträckaren enligt punkt 9, montera kabeln på sträckaren och lås kontakten på plats genom att med ett finger trycka ner kontaktens övre del, [Bild 13].

24.  Lyft ur sätet och återmontera skyddskåpan på bältessträckaren, [Bild 12].

25.  Lyft i sätet på plats och tippa sätet bakåt.

26.  Återmontera kabelstammen (från bilen) på snabbkontakten, [Bild 28].

27.  Innan vi skruvar fast sätet på plats, behöver vi återmontera vajern till bältets höjdjustering, [Bild 29].

28.  Skruva fast sätet på plats och återmontera samtliga plastkåpor.

29.  Innan Airbagsystemet kan fungera igen behöver vi ta hjälp av en diagnosdator för att radera felminnet. Något som även släcker den konstant lysande kontrollampan för Airbagsystemet, [Bild 30 – 32].

Författare: Mugge
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.