AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Byte bländare

Byte av bländare på framdörr

 

Pilla upp listen i framkant av bländaren och dra ut den som på bilden nedan.

Nu ser du de tre stjärnskruvarna, en högt upp, en i mitten och en långt ner, skruva ut och plocka bort dessa, använd gärna en mejsel med magnet så du inte tappar ner skruvarna i dörren.

 

Dra nu försiktigt bländaren bakåt-uppåt och plocka bort den.

Så här ser det ut när bländaren är bortplockad, ni ser även vart skruvarna skall sitta.

 

Så här ser bländaren ut när den är bort plockad.

För att sätta dit den nya, gör i omvänd ordning!

Gummilisten går att dra upp helt s(e bild nedan) men är då svår att få dit. Jag drog bara upp den så långt det behövdes för att lossa skruvarna.

 

Författare: Henrik Ragnvaldsson
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.