AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Byte av drivaxel bakre torkare

Svårighetsgrad: 2
Tid: 15 minuter
Verktyg: Liten platt mejsel eller liknande. Hylsnycklar 10mm, 13mm, 24mm.
Förklaring
Byte av drivaxel bakre torkare E46 touring


På flera E46 Touring så fastnar torkaren bak pga att salt och smuts tränger in i axeln mellan torkarmotorn och torkaren. Axeln går igenom rutan och är enkel att byta. BMW artikelnummer 61 62 8 220 831, kostade 520 kr i december 2006 på BMW Group Göteborg.

Byte av Drivaxel bakre vindrutetorkare BMW E46 touring
Tag av plastkåpan på torkararmen genom att sära de två plast delarna och dra försiktigt upp/ut. Akta så inte plasten går sönder. Byte av Drivaxel bakre vindrutetorkare BMW E46 touring
Skruva av muttern med en hylsnyckel 13mm. Byte av Drivaxel bakre vindrutetorkare BMW E46 touring
Fäll upp torkararmen och lirka försiktigt av torkararmen. Byte av Drivaxel bakre vindrutetorkare BMW E46 touring
Skruva sedan av den stora muttern med hylsnyckel 24mm. Byte av Drivaxel bakre vindrutetorkare BMW E46 touring
Öppna glasluckan och på insidan, försiktigt pilla loss de två cirkelformade plastlocken med en liten platt skruvmejsel. Under locken sitter två muttrar. Lossa dessa med hylsnyckel 10mm. Byte av Drivaxel bakre vindrutetorkare BMW E46 touring
Tag av hela plast kåpan. Byte av Drivaxel bakre vindrutetorkare BMW E46 touring
Lossa en mutter med hylsnyckel 10mm och tryck sedan ut hela drivaxel mekanismen från rutan. Byte av Drivaxel bakre vindrutetorkare BMW E46 touring
Sätt i den nya drivaxeln och gör alla moment i omvänd ordning för att slutföra. Se till att torkararmen hamnar på lagom avstånd till nedre bakrutekanten innan du drar år sista muttern. Ta det också lugnt med 24mm-muttern, dra inte för hårt, då kanske ruten spricker! Byte av Drivaxel bakre vindrutetorkare BMW E46 touring
OBS! Vissa har kunnat rädda drivaxeln genom att ta isär och smörja med fett. Själv försökte jag, men misslyckades då den hade fastnat för hårt. Att köra förlänge med fastsittande torkare kan också slita ut torkarmotorn som är ett mycket större och dyrare ingrepp.

Författare: Grandy
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.