AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Kylvatten läckage

Kylarläckage lagat 2004-05-19.
Byte av expansionskärl, nivågivare, O-ring, etc.
Därefter ett miniläckage på ca 1 dl/vecka. Inte gått att hitta något vid läcksökning.

Jag tror att jag hittade orsaken till miniläckan av en tillfällighet i går, 2 år senare.
- Vid påfyllning såg jag en O-ring ligga nere i expansionskärlet, vidare några små lösa plastdetaljer.
- Det visade sig att dessa härstammar från kylarlocket.
- Kylarlocket har 2 O-ringar och den nedre fanns inte på locket. Likaså var den fläns som håller kvar denna O-ring bortbruten och O-ringen lossnar då säkert och faller ned i expkärlet när man lossar locket.

Det verkar som om mitt lock passade för snävt i det nya expkärlets öppning.
- När det skruvades på så bröts den nedre flänsen sönder av trycket mot expkärlets öppning.
- När sedan locket nästa gång öppnades så ramlade O-ringen och plastdelarna ned i kärlet.
- Därför har jag också (gissar jag) märkt att jag måste dra åt locket onormalt hårt därför att det kärvar så att det kommer tillräckligt långt ned för att den övre O-ringen skall täta.
När jag efter reparation för 2 år sedan gjorde en extra koll på kylarvätskans nivå var allt OK... Men efteråt så blev det en kaskad med vattenånga o vatten från locket eftersom jag inte dragit åt tillräckligt hårt, och därefter förlorar jag ca 1 dl i veckan. Detta märks inte runt locket, det är troligen vattenånga som kommer ut.
Författare: Rolf Segerström
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.