AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Byte av fönsterlister

Svårighetsgrad: 2
Tid: 10 min/list
Verktyg: Skruvmejsel stor och mellanstor, plastbit, gummiklubba, 5:56 el dyl.
Förklaring
Listerna som avses är de som sitter på dörrarna i nederkant av sidofönstrena och tjänar som tätning och dekoration.

Varför byter man nu dessa lister? Det kan vara att de gamla är slitna eller läcker, eller man vill byta från shadow till crome eller vice versa. I mitt fall var listerna fult repade av en elak isskrapa av metall som ”någon” hade använt.
Detta är kanske ett för enkelt ingrepp för att räknas som mekartips, men själv skulle jag ha uppskattat att få läsa om hur det går till innan jag gick i clinch med problemet. Det kan ju vara knepiga saker om det finns klämmor eller snäppfästen som man inte ser. Dessutom vill man inte skada ömtåliga och väl synliga lackerade ytor.

Till alla 4 dörrarna kostade de komplett ca 1400 kr hos BMW. Inga klämmor eller snäppfästen används.
Att ta bort de gamla var enklare än jag hade trott. Det gick bra att komma in under listen med en mellanstor mejsel och sedan lirka upp den så att det går att få in en plastbit som distans
Sedan går det att få tag i listen med handen och lyfta upp den från dörrflänsen.
Så här ser dörröverkanten ut utan list. Som synes inge snäppfästen el. dyl.
Nu var frågan skulle man montera gummilisten på dörren först och därefter metallisten? Jag provade mig fram och fann att det bästa var att först montera ihop listerna. Detta provande tog minst en timmes försiktigt jobb, då man inte vill skada vare sig listerna eller lacken.
Att klämma in gummilisten i metallisten var inte helt enkelt, men med lite såpvatten som smörjmedel och en skruvmejsel med bred klinga gick det bra.
Så här ser listen ut ihopsatt.
För att lättare tränga på listen på dörrflänsen fick gummispringan lite 5:56.
På framdörrarna skall listen först pressas fram en bit för att sedan tryckas ned över flänsen.
Om man hissar ned fönstret och har dörren stängd kan man trycka på listen med hela sin kroppstyngd. Hjälper inte detta tar man gummiklubban och trasa och slår försiktigt så att listen går ned den sista biten. Var försiktig så man inte klappar till fönstret som inte går ned helt under listen i bakkant av dörren.
Klart och snyggt. Nu behöver jag inte gräma mig över fula repor och isskrapan av metall är portförbjuden.

Författare: Sailor
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.