AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Byte bromsar

Svårighetsgrad: 3
Tid: 2-3 timmar
Verktyg: Insexnyckel strl. 7, Insexnyckel strl. 5, 19 mm hylsnyckel, Kopparpasta, Stålborste, (hävarm eller gasolbrännare)
Förklaring
1. Ställ bilen stadigt på pallbockar, se till att hjulen går att vrida på samt att däcken är nedmonterade.
2. Montera av fjädern från oket med hjälp av en skruvmejsel och en tång.
3. Använd insexnyckel storlek 7 för att lossa de två insexskruvar som håller oket på plats, dessa kan eventuellt vara dolda under täckbrickor som då behöver avlägsnas. Har man en mindre insexnyckel kan en hävarm komma väl till pass.
4. Ta loss oket. Vid motstånd, använd en skruvmejsel för att trycka ut oket från sitt fäste.
5. Placera oket på något lämpligt så att det inte hänger i bromsslangen under tiden man monterar ner bromsskivan.
6. För att kunna montera ner bromsskivan måste vi först montera ner bromsoksfästet. Fästet sitter fast med två 19 mm bultar som tenderar till att sitta riktigt hårt, speciellt på äldre bilar. Vill det sig riktigt illa, kan det krävas att man värmer lite på bulten för att få loss den.
7. Bromsskivan sitter fast i navet med en liten insexskruv (storlek 5).
8. Ibland kan skivan rosta fast i navet, något som avhjälps genom ett par välriktade slag med hammaren mot bromsskivans yttre del.
9. Nu är det dags att motionera oket och montera nya belägg. Innan man går vidare är det viktigt att öppna locket på behållaren för bromsvätska och gärna placera ett par pappers handdukar vid påfyllningshålet för att suga upp eventuell överflödig bromsvätska som rinner över när kolven pressas tillbaka. Tänk på att bromsvätska är frätande för lacken.
10. Plocka fram bromsoket igen. Placera något trycktåligt (t.ex. en större hylsnyckel el dyl.) mellan beläggen.
11. Pumpa sedan på bromspedalen tills normalt motstånd infinner sig i pedalen.
12. Tag sedan en större skruvmejsel och försök att forcera tillbaka kolven en bit.
13. Plocka därefter bort beläggen.
14. Samt eventuell slitagevarnare.
15. Använd sedan en polygriptång (el. dyl.) för att pressa tillbaka kolven hela vägen.
16. Montera tillbaka de gamla beläggen och lägg något trycktåligt mellan och upprepa proceduren 2 - 3 gånger för att motionera oken. Kontrollera även att damasken runt kolven är hel, vid skada byt! Innan nya belägg monteras ska oket borstas rent ordentligt med en stålborste.
17. Pensla på lite kopparpasta på alla glidytor samt beläggens baksida och montera eventuell slitagevarnare (Vissa belägg/bilmodeller kräver att man tar hänsyn till skivans rotationsriktning, dvs. olika belägg till höger resp. vänster hjul.)
18. Lite skillnad mellan slitet och nytt belägg.
19. Man borstar även rent bromsoksfästet och penslar dess kontakt ytor med kopparpasta.
20. Man kan för att undvika att skivan rostar fast i navet, även borsta rent navets kontaktytor och pensla på lite kopparpasta.
21. Nu är det dags att montera på bromsskivan. Mina bromsskivor var insmorda med något slags fett, förmodligen för att förhindra rostbildning under transport/förvaring. Innan bromsskivorna monteras, ska de tvättas rent med T-sprit. Bromsskivan monteras och fästes mot navet med en insexskruv.
22. Jag rekommenderar att man byter ut bromsoksfästets bultar mot nya (kostar ca 10 kr/st på BMW). Pensla gärna på ett tunt lager med kopparpasta
23. Montera tillbaka bromsoksfästet.
24. Se till att tvätta bort all kopparpasta som hamnar på bromsskivans och beläggens slitageyta med T-sprit eller liknande. Montera oket på bromsoksfästet och montera en ny bromsoksfjäder. Pensla gärna på lite kopparpasta runt skivans centrumhål för att förhindra att fälgen rostar fast. Montera på hjulet. Starta motorn och provbromsa ett par gånger. Prova att snurra på hjulet för hand för att kontrollera att bromsarna inte ligger an efter att man slutat bromsa. Återmontera locket på behållaren för bromsvätska. Tänk på att nya skivor och belägg behöver köras in.
Författare: Mugge
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.